Dawny Narodowy Dzień Świni poszerza swój zasięg!

Trzoda 3.0, czyli dawny Narodowy Dzień Świni poszerza swój zasięg! Firma InConventus pragnie wyjść naprzeciw oczekiwaniom producentów i hodowców trzody chlewnej oraz firm z tejże branży. W tym celu stworzy międzynarodową platformę do wymiany doświadczeń i informacji. Nowoczesny, Wschodnioeuropejski Kongres dla Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej już 26 lutego! Aktualne problemy branży i działania strategiczne MRiRW. Nowoczesne technologie karmienia i zagadnienia…

czytaj więcej »

Narodowy Dzień Świni w Tarnowie Podgórnym

Narodowy Dzień Świni to tytuł konferencji, jaka odbyła się w pierwszy dzień wiosny w  Tarnowie Podgórnym koło Poznania. Uczestnicy, a było ich około stu, dyskutowali o  problemach wywołanych przez AFS czyli afrykański pomór świń i o tym jak sobie z nimi radzić. Rozmawiano też o zasadach przyznawania i otrzymywania odszkodowań. Te są zaś  konieczne, by zrekompensować hodowcom straty poniesionych w związku…

czytaj więcej »

„Rynek Biogazu” na Narodowym Dniu Świni

Ponad 300 hodowców i producentów trzody chlewnej, lekarzy weterynarii, managerów praktyk i innych przedstawicieli branży trzodziarskiej oraz instytucji okołorolniczych spotka się 21 marca na Narodowym Dniu Świni. Wszyscy uczestnicy wydarzenia otrzymają lutowy dodatek specjalny "Rynek Biogazu". Spotkanie hodowców i  producentów trzody chlewnej w Tarnowie Podgórnym (21 marca, Hotel 500) będzie okazją do zainteresowania tej grupy tematyką biogazu i możliwości jakie stwarza…

czytaj więcej »