Biomasa w ciepłownictwie. Ciepło w ZE PAK Konin

Biomasa w ciepłownictwie? Dzięki modernizacji turbogeneratora Elektrownia Pątnów-Konin może teraz wytwarzać także ciepło. Co ciekawe,  przy nominalnej pracy kocioł biomasowy może zużyć ok. 65 t biomasy na godzinę.

Tekst: Rafał Wąsowicz
Zdjęcie ZE PAK Konin

Robert Kołodziejczak, dyrektor Elektrowni Pątnów-Konin, przyznaje, że jego zdaniem, rynek OZE w Polsce rozwija  się w dobrym kierunku.

– Należy jednak pamiętać o bezpieczeństwie i stabilności dostaw energii elektrycznej do KSE – dodaje Robert Kołodziejczak.

Trudno więc się dziwić, że podjęto decyzję o tym, aby poprawić parametry kotła biomasowego poprzez modernizację  turbogeneratora.

– Obecnie mogę potwierdzić, że na bloku biomasowym produkujemy 50 MWe. Turbogenerator w ostatnim czasie  przeszedł modernizację, dzięki czemu produkujemy także ciepło. Przy nominalnej pracy kocioł biomasowy może  zużyć ok. 65 t biomasy na godzinę – wyjaśnia dyrektor Robert Kołodziejczak .

Historia kotła biomasowego w ZE  PAK SA sięga 2009 r. Geneza budowy bloku energetycznego przystosowanego do spalania biomasy to część  modernizacji Elektrowni Konin wynikająca z konieczności przygotowania potencjału produkcyjnego ZE PAK SA do  wieloletniej eksploatacji oraz przystosowania Zespołu Elektrowni do spełniania przyszłych, zaostrzonych wymagań  ekologicznych – unijnych i krajowych – wyjaśnia Ryszard Słowiński z biura prasowego ZE PAK SA .

30 lipca 2009 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów -Konin SA i Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. podpisały  kontrakt na budowę nowego kotła dedykowanego opalanego w całości biomasą pochodzenia leśnego i rolniczego.  Równolegle z realizacją budowy kotła i instalacji przesyłu i składowania biomasy trwały prace związane z odbudową i modernizacją turbozespołu TG6 wraz z urządzeniami pomocniczymi w Elektrowni Konin.

Od początku 2012 r. wykonywane były najważniejsze próby związane z przygotowaniem kotła i pozostałych elementów bloku do pełnej  eksploatacji komercyjnej. Nastąpiło pierwsze rozpalenie kotła przy użyciu oleju lekkiego, rozpoczęcie ruchu  regulacyjnego kotła, a następnie, po jego prawidłowym przebiegu i zakończeniu, podanie pary z kotła do  turbozespołu TG 6 (kocioł + turbogenerator TG 6 tworzą blok energetyczny o mocy 50 MW) oraz synchronizacja  bloku z krajowym systemem energetycznym i rozpoczęcie ruchu regulacyjnego bloku energetycznego oraz testy.

Ostatnim etapem realizowanej w Elektrowni Konin inwestycji było przeprowadzenie ruchu próbnego bloku  energetycznego.

To tylko fragment artykułu…

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj najnowszy numer Magazynu Biomasa”!