Ciepłownictwo potrzebuje transformacji oraz… paliw

Krzysztof Skowroński

Polska produkcja ciepła jest najbardziej w Europie uzależniona od węgla – ciepłownie systemowe spalają co roku ok. 14,5 mln t tego surowca. Dlatego w najbliższych latach ten sektor nieuchronnie czeka transformacja i przechodzenie na technologie nisko- i zeroemisyjne. Tego typu inwestycje od lat były odkładane na później, przez co dziś skala potrzeb inwestycyjnych w tym obszarze jest ogromna, liczona w dziesiątkach miliardów złotych. – Przedsiębiorstwa ciepłownicze potrzebują…

czytaj więcej »

Ciepło z biomasy – raport Bioenergy Europe

biomasa w ciepłownictwie

Bioenergy Europe opublikowało nowy Raport Statystyczny. Publikacja analizuje aktualny stan biomasy w sektorze ciepłowniczym i podkreśla kluczową rolę, jaką biomasa odgrywa w produkcji ciepła ze źródeł odnawialnych. Biomasa a bezpieczeństwo energetyczne W związku z gwałtownie rosnącymi cenami gazu, ropy i energii elektrycznej, Unia Europejska stoi tej zimy w obliczu poważnego kryzysu energetycznego. Obywatele są narażeni na to, że nie będzie ich stać…

czytaj więcej »

MPEC w Nowym Sączu zyska kocioł na biomasę

biomasa Nowy Sącz

MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu zyska kocioł na biomasę i układ kogeneracyjny. Projekt "Nowe Źródła Energii" współfinansuje NFOŚiGW. Biomasa ogrzeje mieszkańców Nowego Sącza Projekt pn. Nowe Źródła Energii w MPEC Nowy Sącz (dofinansowany z zasobu MF EOG) oraz inwestycja pn. Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w MPEC Nowy Sącz (dofinansowany ze środków POIiŚ) zostaną wsparte środkami własnymi NFOŚiGW. 19,5 mln zł…

czytaj więcej »

Ciepłownictwo przyszłości? OZE, ciepło odpadowe i odpady

ogrzewanie przyszłości

Z Marcinem Orłowskim, członkiem zarządu oraz dyrektorem operacyjnym Grupy Veolia w Polsce, o sytuacji ciepłownictwa, strategii rozwoju Veolii w Polsce i planach wykorzystania biomasy rozmawia Jolanta Kamińska. Strategia Veolii zakłada odejście od węgla do 2030 roku. Jak obecnie wygląda struktura paliw w Grupie i na jakie źródła energii Spółka postawi w najbliższych latach? W obecnym miksie paliwowym Veolii w Polsce, węgiel ma…

czytaj więcej »

Biomasa w energetyce i ciepłownictwie. Będzie jej więcej?

biomasa w energetyce

Identyfikacja barier w funkcjonujących systemach wsparcia. A także analiza możliwych zmian w zakresie systemu rozliczeń biomasy drzewnej lub biomasy pochodzenia rolniczego w przypadku aukcji OZE . To aktualne zadanie spec-zespołu ds. biomasy przy Minister Klimatu i Środowiska. Zespół powołano w maju, ale faktycznie pracuje od czerwca. Jakie są jego cele? Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa w ostatnich dniach maja br.…

czytaj więcej »