Komisja Europejska zatwierdziła wsparcie dla kogeneracji

Komisja Europejska zatwierdziła polski mechanizm wsparcia dla energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. W komunikacie wskazano, że polski system wsparcia będzie miał znaczący wpływ na realizację celów Unii Europejskiej w zakresie środowiska i klimatu. Wpłynie także na poprawę efektywności energetycznej i redukcję emisji CO2. Nie zakłóci konkurencji.

Komisja Europejska opublikowała 15 kwietnia 2019 r. komunikat dotyczący zatwierdzenia polskiego mechanizmu wsparcia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Zatwierdzony został również mechanizm ulg w opłacie kogeneracyjnej dla odbiorców energochłonnych.

– Pozytywna Decyzja KE umożliwi dalszy rozwój kogeneracji w Polsce. Dzięki temu poprawimy jakość powietrza w miastach oraz wzmocnimy bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do krajowego systemu elektroenergetycznego. Odbiorcy ciepła przyłączeni do systemów ciepłowniczych skorzystają z jeszcze bardziej ekologicznego ciepła. Nowy system pozwoli na zachowanie światowej konkurencyjności przez polskie przedsiębiorstwa energochłonne, które nie zostaną obciążone nadmiernymi kosztami – skomentował komunikat KE minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Mechanizm wsparcia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji został wdrożony poprzez ustawę z 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 42 i 412). Weszła ona w życie 25 stycznia 2019 r.

System ten wesprze budowy nowych jednostek kogeneracji. Do 2028 roku zaplanowano do objęcia wsparciem w ramach aukcji i naborów ponad 5 GWe mocy zainstalowanej elektrycznej jednostek kogeneracji.

Zapewni także utrzymanie produkcji energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w istniejących jednostkach.

Zwłaszcza w tych, które bez wsparcia nie mogłyby funkcjonować z powodu luki finansowej w kosztach operacyjnych.

W mechanizmie przewidziano tylko udział jednostek kogeneracji, dla których jednostkowy poziom emisji CO2 nie przekroczy 450 kg/MWh wytwarzanej energii.

Źródło: gov.pl

Zdjęcie: gov.pl

 

This post is also available in: pl