Kogeneracja wyzwaniem i szansą dla elektrociepłowni

W Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbyła się I edycja Kongresu Kogeneracji, którą Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych przygotowało we współpracy z Europejskim Centrum Biznesu. Patronem medialnym spotkania był Magazyn Biomasa. Kongres zainaugurowała ceremonia wręczenia statuetki „Przyjaciel Kogeneracji”. Decyzją Zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych trafiła ona na ręce Krzysztofa Tchórzewskiego, Ministra Energii, za wyjątkowy wkład w działania na rzecz tworzenia ram prawnych i…

czytaj więcej »

Wysokosprawna kogeneracja dofinansowana z UE

Wysokosprawna kogeneracja dofinansowana z UE? Niemal 250 mln złotych wsparcia z Funduszu Spójności otrzymają przedsiębiorstwa, które zdecydowały się na realizacje projektów wysokosprawnej kogeneracji. Większość z nich wybuduje instalacje zasilane gazem ziemnym, ale cztery (po rezygnacji ZGC Tomaszów Mazowiecki)  wykorzystywać będą biomasę. Wysokosprawna kogeneracja sprzyja ograniczaniu zużycia paliw do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Do  inwestowania w nią zachęcają m.in. wytyczne Strategii…

czytaj więcej »

Rozpoczęły się konsultacje dotyczące wysokosprawnej kogeneracji

Rozpoczęły się konsultacje projektów rozporządzeń do ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Uwagi można zgłaszać tylko do 10 maja! Ministerstwo Energii rozpoczyna proces uzgodnień międzyresortowych i konsultacje projektów rozporządzeń do ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2019 r., poz. 42 i 412). Celem projektowanych rozporządzeń jest zapewnienie właściwego funkcjonowania mechanizmu wsparcia dla energii elektrycznej z wysokosprawnej…

czytaj więcej »

Komisja Europejska zatwierdziła wsparcie dla kogeneracji

Komisja Europejska zatwierdziła polski mechanizm wsparcia dla energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. W komunikacie wskazano, że polski system wsparcia będzie miał znaczący wpływ na realizację celów Unii Europejskiej w zakresie środowiska i klimatu. Wpłynie także na poprawę efektywności energetycznej i redukcję emisji CO2. Nie zakłóci konkurencji. Komisja Europejska opublikowała 15 kwietnia 2019 r. komunikat dotyczący zatwierdzenia polskiego mechanizmu wsparcia energii elektrycznej…

czytaj więcej »

258 mln zł dla instalacji, także zasilanych biomasą

Ponad 258 mln zł wsparcia z Funduszu Spójności otrzyma 27 projektów na rozwój wysokosprawnej kogeneracji, w tym 22 inicjatywy przewidujące budowę instalacji kogeneracyjnych zasilanych gazem ziemnym oraz 5 wykorzystujących biomasę. To kolejny krok Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w procesie tworzenia nowoczesnej infrastruktury, która zwiększy w Polsce ilość czystej energii i zarazem wzmocni bezpieczeństwo energetyczne kraju. Wysokosprawna kogeneracja…

czytaj więcej »