630 milionów złotych na zmniejszenie emisyjności gospodarki

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opublikował kolejne unijne nabory w ramach I osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Budżet działania i trzech poddziałań łącznie wyniesie 630 mln zł. Składanie wniosków rozpocznie się 30 października i potrwa do 29 grudnia br. Trzeci nabór w ramach poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci…

czytaj więcej »

NFOŚiGW ma pieniądze na modernizację i rozbudowę systemów ciepłowniczych

Kazimierz Kujda prezes zarządu NFOŚiGW poinformował, że do Funduszu trafiło zaledwie 150 wniosków na rozbudowę sieci ciepłowniczych, o wartości ok. 700 mln zł, a ten ma do rozdysponowania ok. 5 mld zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pieniądze z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przeznaczone będą na dotacje i pożyczki dla beneficjentów. Prezes Kujda zachęcał do składania wniosków…

czytaj więcej »