Kazimierz Kujda prezes zarządu NFOŚiGW poinformował, że do Funduszu trafiło zaledwie 150 wniosków na rozbudowę sieci ciepłowniczych, o wartości ok. 700 mln zł, a ten ma do rozdysponowania ok. 5 mld zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Reklama

Pieniądze z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przeznaczone będą na dotacje i pożyczki dla beneficjentów. Prezes Kujda zachęcał do składania wniosków podczas swojej wizyty w Szczecinie, w którym to złożono ich tylko… 10.  – Za niską emisję w miastach odpowiadają głównie przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, które posiadają sieć ciepłowniczą, a także, w mniejszym stopniu, elektrociepłownie – powiedział. – Dzisiaj można składać wnioski i dostać dofinansowanie na modernizację i rozbudowę systemów ciepłowniczych, w tym również węzłów. Najbardziej efektywną walką ze smogiem nie jest wymiana pojedynczych pieców, ale rozbudowa sieci ciepłowniczych i pełna likwidacja pieców. Najtańszą energią jest ta, która jest niezużyta, wciąż mamy problem z termomodernizacją budynków – mówił Kujda.

Aby zachęcić do korzystania z pieniędzy NFOŚiGW jeszcze w styczniu proponuje zainteresowanym szkolenie dla wnioskodawców (potencjalnych beneficjentów) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
I Oś priorytetowa: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie Działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

źródło: reo.pl, NFOŚiGW

zdjęcie:123RF

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE