Powstała Polska Organizacja Biometanu (POB)

Biznes paliwowo-energetyczny i ciepłowniczy stawia na biometan. Na początku września powołano do życia Polską Organizację Biometanu. Należy do niej kilkanaście podmiotów –  spółek skarbu państwa oraz przedsiębiorstwa należące do prywatnych inwestorów. Celem POB jest wspieranie rozwoju sektora biometanu w kraju i reprezentowanie interesów organizacji na forum międzynarodowym.

Przedstawiciele czołowych grup paliwowo-energetycznych i ciepłowniczych działających na krajowym rynku, przy wsparciu ekspertów branżowych, połączyli siły tworząc Polską Organizację Biometanu. Jej celem jest rozwój rynku, który może przyspieszyć proces transformacji energetycznej oraz pomóc w uniezależnieniu kraju od importu surowców energetycznych.

Zadania Polskiej Organizacji Biometanu

Celem Polskiej Organizacja Biometanu jest wsparcie rozwoju tego sektora w Polsce. A także stworzenie optymalnych rozwiązań organizacyjnych, prawnych oraz technicznych dla transformacji energetycznej z wykorzystaniem tego paliwa.

– Polska ma olbrzymi i, niestety, niewykorzystany potencjał w zakresie produkcji biometanu. Z prognoz wynika, że może on wynieść ok. 8 mld m3 rocznie. Liczba ta odpowiada ponad 60% obecnego importu gazu ziemnego do Polski – powiedział Michał Tarka, członek zarządu i P.O. Dyrektora Generalnego POB.  – W Polsce nie działa jeszcze żadna instalacja produkująca biometan, a chętnych do jego wykorzystywania, zwłaszcza w procesie transformacji energetycznej, wciąż przybywa. Polska Organizacja Biometanu jest oddolną inicjatywą odpowiadającą na zwiększone zainteresowanie tą tematyką – podkreślił Michał Tarka.

Biometan zamiast gazu ziemnego

Biometan, paliwo gazowe powstające w procesie oczyszczania biogazu z CO2, jest uznawany za paliwo zeroemisyjne. Po spełnieniu określonych kryteriów i osiągnięciu odpowiednich parametrów, może zostać wtłoczone do sieci gazowych. Co w sytuacji niepewności odnoszącej się do stabilności dostaw gazu z importu, a także rekordowych cen gazu ziemnego na giełdach, oferuje realną alternatywę.

Dlaczego warto postawić na biometan? W niektórych sektorach wykorzystanie gazu jest konieczne. Przykładem są m.in. zakłady chemiczne, które potrzebują tego surowca do zapewnienia nieprzerwanej produkcji, oraz przemysł petrochemiczny i rafineryjny. Ekologicznym i tańszym zamiennikiem gazu ziemnego może być biometan.

– Polska Organizacja Biometanu będzie wspierać przedsiębiorców wykazujących zapotrzebowanie na zielony gaz. Oraz wytwórców biometanu zarówno w kraju, jak i na poziomie unijnym, ze szczególnym uwzględnieniem tak istotnych dla tej branży regulacji prawnych – podkreślił Michał Tarka.

Biometan może również odegrać znacząca rolę w sektorze ciepłowniczym, który swoją strategię transformacji energetycznej opiera na gazie, jako paliwie przejściowym.

– Gaz jest paliwem przejściowym niezbędnym w procesie dekarbonizacji sektora. Docelowo jednak, zgodnie z unijnymi oraz krajowymi regulacjami energetyczno-klimatycznymi, sektor będzie musiał od niego odejść na rzecz innych, bardziej zrównoważonych i niskoemisyjnych źródeł. W obecnej sytuacji, najlepiej więc postawić na paliwo, które może być produkowane lokalnie. Jednocześnie przyczyniając się do rozwoju gospodarki – stwierdził Marcin Orłowski, dyrektor operacyjny i członek zarządu Grupy Veolia w Polsce, członek zarządu POB.

Biometan w Polsce, kraju, w którym produkcja rolnicza jest na wysokim poziomie, powinien zacząć być postrzegany jako narzędzie służące rozwojowi gospodarki. Polska Organizacja Biometanu wskazuje również, że paliwo to jest elementem zapewniającym bezpieczeństwo energetyczne. Zgodnie z kierunkami rozwoju przedstawionymi w Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. oraz w Europejskim Zielonym Ładzie.

Współpraca z Polską Organizacją Biometanu

Jednym z pierwszych kroków Polskiej Organizacji Biometanu będzie przygotowanie raportu, który kompleksowo przedstawi obowiązujące regulacje prawne odnoszące się do sektora na poziomie kraju oraz Unii Europejskiej.

– Pracujemy już nad zniwelowaniem barier oraz ryzyk regulacyjnych hamujących rozwój sektora – powiedział Michał Tarka. – Chcemy, aby Polska Organizacja Biometanu była słyszalnym głosem nie tylko w kraju, ale również na poziomie międzynarodowym. Zapraszamy zainteresowanych przedsiębiorców do współpracy i dołączenia do naszej inicjatywy – podsumował Michał Tarka.

POB planuje włączenie się w proces legislacyjny. W tym udział w pracach grup roboczych prowadzonych w ramach Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu.

Więcej informacji na temat Polskiej Organizacji Biometanu można będzie znaleźć na oficjalnej stronie – www.bioCH4.org.

Skład Polskiej Organizacji Biometanu:

  • Veolia Energia Polska S.A.,
  • Orlen Południe S.A.,
  • Duon Dystrybucja Sp. z o.o.,
  • Go&Biogas Sp. z o .o.,
  • Selena Green Investments Sp. z o.o.,
  • Unimot System Sp. z o.o.,
  • Atrem S.A.
  • Związek Producentów Cukru (grupy: Krajowa Grupa Spożywcza, Nordzucker, Südzucker, Pfeifer&Langen)
  • oraz SMM Legal ENERGY Sp. z o.o.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

W najbliższym czasie do POB dołączą kolejne znaczące podmioty.

This post is also available in: polski

bem