Są już ceny referencyjne energii z OZE w 2020 roku

Ceny referencyjne OZE

Wreszcie są – ceny referencyjne energii elektrycznej z OZE w 2020 roku. W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie Ministra Klimatu w tej sprawie.


REKLAMA


Wytwórcy i inwestorzy OZE długo czekali na ten dokument. Jego brak stawiał pod znakiem zapytania m.in. aukcje OZE 2020r., które mają się odbyć w dwóch turach.

Rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2020 r. określa:

  1. maksymalną cenę w złotych za 1 MWh, za jaką w 2020 r. może zostać sprzedana przez wytwórców w drodze aukcji energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii, zwaną dalej „ceną referencyjną”;
  2. okres, w którym przysługuje obowiązek zakupu zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o  odnawialnych źródłach energii, zwanej dalej „ustawą”, oraz okres, w którym przysługuje prawo do pokrycia ujemnego salda, o którym mowa w art. 92 ust. 5 ustawy, w odniesieniu do energii wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii, przysługujące wytwórcom, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy, obowiązujący wytwórców, którzy w 2020 r. wygrają aukcję.

Ceny referencyjne OZE – dla kogo?

Z rozporządzenia wynika, że dla źródła o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystującego wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, cena wynosi 760 zł/MWh. To trzy razy więcej niż cena dla „wiatrówki”. Cena dla źródła o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystującego do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie, wynosi 250 zł/MWh.

Okresy, o których mowa, wynoszą 15 lat.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 18 maja br.

Jego ogłoszenie być może pozwoli na przeprowadzenie pierwszych aukcji jeszcze w najbliższych miesiącach.

Pobierz “Rozporządzenie-Ministra-Klimatu-w-sprawie-ceny-referencyjnej-energii-elektrycznej-z-OZE-w-2020r..pdf” Rozporządzenie-Ministra-Klimatu-w-sprawie-ceny-referencyjnej-energii-elektrycznej-z-OZE-w-2020r..pdf – 290 KB

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:


Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Źródło: RCL
Zdjęcie: pixabay.com

This post is also available in: polski