Na terenie MZKZOK w Tychach do końca 2020 roku zostanie rozbudowana instalacja fermentacji o moduł przygotowania odpadów biodegradowalnych. Całość inwestycji kosztować ma  6,6 mln zł. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego to 4,1 mln zł. Instalacja ma służyć ośmiu gminom, które  zamieszkuje około 200 tys. osób.

W ubiegłym tygodniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego podpisano umowę w sprawie rozbudowy instalacji fermentacji o moduł Projekt „Rozbudowa instalacji fermentacji o moduł przygotowania odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie w ramach istniejącej fermentacji beztlenowej zlokalizowanej na terenie Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach” został wybrany do dofinansowania w ramach środków na wsparcie inwestycji w obszarze ochrony środowiska i efektywnego wykorzystywania zasobów dostępnych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego.

Reklama

Umowę w tej sprawie podpisał marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, wicemarszałek Wojciech Kałuża oraz prezes MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. Mieczysław Podmokły i wiceprezes Krzysztof Setlak.

„Projekt, który dziś podpisaliśmy, ma podwójnie pozytywne skutki – pierwszy to efekt ekologiczny, jaki odczują mieszkańcy i środowisko dzięki lepszej segregacji odpadów. Drugi to ekonomiczny – rozbudowa instalacji umożliwi produkcję energii odnawialnej z wykorzystaniem m.in. bioodpadów. To realne korzyści, które odczują mieszkańcy Tychów oraz ośmiu gmin, które korzystają z usług zakładu. Samorządy wyraźnie sygnalizują nam potrzebę inwestycji w ochronie środowiska. W tym samym kierunku zmierzają działania Zarządu Województwa i zarazem działania w ramach RPO. Ochrona środowiska to dla nas priorytet” – powiedział marszałek Jakub Chełstowski.

Przedsięwzięcie planowane w ramach projektu polega na rozbudowie instalacji fermentacji o moduł przygotowania odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie w ramach istniejącej fermentacji beztlenowej zlokalizowanej na terenie Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach eksploatowanego przez MASTER – Odpady i Energia sp. z o.o. Projekt obejmuje budowę hali oraz instalację modułu przygotowania odpadów biodegradowalnych w celu umożliwienia poddawania czystej frakcji biodegradowalnej (odpadów kuchennych, mokrych) do istniejącej instalacji przetwarzania frakcji biodegradowalnej wydzielonej z odpadów zmieszanych w procesie fermentacji beztlenowej. Inwestycja ma na celu poprawę technologii zagospodarowania odpadów w zakładzie, w szczególności odpadów biodegradowalnych, a przy tym umożliwi produkcję energii odnawialnej poprzez właściwe i bezpieczne dla środowiska wykorzystanie odpadów.

Prezes Mieczysław Podmokły podkreślił, że w 8 gminach produkuje się 94 tys. ton odpadów rocznie. „Zakład jest do tego przygotowany” – powiedział. Dzięki rozbudowie instalacji fermentacji większość z nich zostanie przetworzona zamiast trafić na składowiska odpadów i obciążać środowisko naturalne. Całość inwestycji jest szacowana na kwotę 6,6 mln zł, z czego dofinansowanie z RPO WSL to 4,1 mln zł. Realizacja inwestycji powinna się zakończyć w IV kwartale 2020 roku. Instalacja ma służyć ośmiu gminom zamieszkanym przez 200 tys. osób.

Umowę w tej sprawie podpisał marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, wicemarszałek Wojciech Kałuża oraz prezes MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. Mieczysław Podmokły i wiceprezes Krzysztof Setlak.

RELACJA:

https://www.slaskie.pl/content/tychy-usprawniaja-gospodarke-odpadami

Warto przypomnieć, że rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów wprowadza obowiązek selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Odpady ulegające biodegradacji, zgodnie z definicją z ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. Bioodpady to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność. Dotychczasowe regulacje prawne w odniesieniu do odpadów ulegających biodegradacji wskazywały na konieczność objęcia selektywnym zbieraniem i przetwarzaniem co najmniej odpadów zielonych, natomiast rozszerzenie zakresu selektywnego zbierania o odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady, nie było obowiązkiem. Obecnie gminy są zobowiązane do rozszerzania zakresu selektywnego zbierania, a tym samym stworzenia możliwości przetwarzania odpadów o bioodpady, do których zgodnie z interpretacjami Ministerstwa Środowiska zalicza się m.in. odpady spożywcze, kuchenne z gospodarstw domowych, jak również przeterminowaną żywność.

Źródło: Master

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE