Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przygotował konferencję z myślą o biogazownikach. Odbyła się ona pod hasłem ” Procedury kwalifikacji surowców odpadowych do produkcji biogazu rolniczego” .

Najistotniejszym tematem dwudniowej konferencji KOWR w Warszawie była prezentacja Wojciecha Rylskiego – kierownika Wydziału Odnawialnych Źródeł Energii w Departamencie Innowacji  o zmianie definicji biogazu rolniczego i procesie weryfikacji surowców wykorzystywanych do produkcji biogazu rolniczego. Mówił on między innymi o zmianach, które wejdą w życie od 1 stycznia 2020 roku.

Reklama

Definicja biogazu rolniczego będzie od tego dnia brzmiała: Biogaz rolniczy to gaz otrzymywany w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych, odpadów lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej, lub biomasy roślinnej zebranej z terenów innych niż zaewidencjonowane jako rolne lub leśne, z wyłączeniem biogazu pozyskanego z surowców pochodzących ze składowisk odpadów, a także oczyszczalni ścieków, w tym zakładowych oczyszczalni ścieków z przetwórstwa rolno-spożywczego , w których nie jest prowadzony rozdział ścieków przemysłowych od pozostałych rodzajów osadów i ścieków.

Zmianie ulega także konsekwencja wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności gospodarczej – jest nią wykreślenie z  urzędu wpisu z rejestru wytwórców biogazu rolniczego. Ponowny wpis był możliwy po upływie trzech lat. Od 1 stycznia 2020 r. sankcja dotyczyć będzie jedynie instalacji odnawialnego źródła energii.

Kolejnymi tematami konferencji były: Biogazownie rolnicze w świetle ustawy o odpadach (Ministerstwo Środowiska), Wprowadzenie do obrotu pozostałości pofermentacyjnych z biogazowni na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi), Zasady nawożenia nawozami w Polsce (MRiRW). W drugiej części mówiono o dobrych praktykach w zakresie doboru surowców do produkcji biogazu rolniczego. Temat ten przedstawili Wiesław Rybaczewski – wiceprezes zarządu, Łukasz Dudziak – ekspert z Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej (PIGEOR), którzy namawiali praktyków – biogazowników do przesyłania swoich uwag do ministerstw i urzędów, bo nikt inny nie zna lepiej problemów branży niż oni.

Źródło: BMG, Beata Klimczak, Agnieszka Kęczkowska

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE