Zapłacą najubożsi. Handel emisjami dla budynków mieszkalnych dotknie najbiedniejszych

zapłacą najubożsi opłaty za emisje

Warsaw Enterprise Institute opublikował raport opracowany przez Marka Lachowicza. "Zapłacą najubożsi" opisuje, jaki wpływ będzie miał system handlu emisjami dla budynków mieszkalnych oraz transportu na polskie społeczeństwo. Nie jest możliwe, by polityka klimatyczna kształtowana w ramach UE była dopasowana do wszystkich państw członkowskich. 27 krajów dzielą nie tylko różnice na poziomie rozwoju gospodarczego, ale też kwestie klimatyczne (jak np. Finlandię i…

czytaj więcej »

Tylko wysoce ambitne inwestowanie w OZE przyniesie Polsce oszczędności

inwestowanie w OZE w Polsce

Fundacja Instrat przeprowadziła analizę, której konkluzją jest fakt, że inwestowanie w OZE przyniesie Polsce szereg korzyści. Wykorzystano do tego uaktualniony model PyPSA-PL. Do 2030 roku w Polsce 50% zapotrzebowania energetycznego ma być pokrywane z OZE. Modelowanie fundacji Instrat udowadnia, że możliwe i opłacalne jest podniesienie celu nawet do poziomu 68%. To nie pieniądze stanowią problem Z modelowania wynika, że 53% to scenariusz średnich…

czytaj więcej »

Polski Komitet Energii Elektrycznej komentuje: Jakie zmiany przyniesie REDIII?

Polski Komitet Energii Elektrycznej o REDIII

Polski Komitet Energii Elektrycznej wskazuje wyzwania, jakie stoją przed polską energetyką w kontekście dyrektywy REDIII. Analizuje założenia, biorąc pod uwagę polską infrastrukturę. 30 marca 2023 roku instytucje unijne osiągnęły i ogłosiły wstępne porozumienie dotyczące Dyrektywy zmieniającej dyrektywę w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (tzw. „rewizja Dyrektywy RED”, „Dyrektywa REDIII”, ang. Renewable Energy Directive), wchodzącej w skład pakietu legislacyjnego „Fit…

czytaj więcej »

Kryzys na rynku pelletu. Czy sytuacja się powtórzy?

pellet

Kryzys na rynku pelletu to pokłosie 2022 roku. Dla Magazynu Biomasa komentarza w tej sprawie udzielił Łukasz Horbacz, prezes Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla. Drogi pellet – jak do tego doszło? Zmienność cen pelletu drzewnego w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy to absolutny roller-coaster. W latach przed inwazją Rosji na Ukrainę detaliczne ceny certyfikowanego pelletu wahały się między 800–1300 zł za tonę. Wybuch…

czytaj więcej »

Czy RODO dotyczy branży OZE?

RODO OZE

Wymogi prawne w zakresie ochrony danych osobowych nakładają na przedsiębiorców obowiązek dostosowania zasad działalności do przepisów RODO[1]. Poniżej Aleksandra Zwolińska-Mańczak przedstawia w 5 krokach opis minimalnych działań, jakie należy podjąć w celu oceny istnienia obowiązku wdrożenia wymogów z zakresu ochrony danych osobowych oraz przebiegu tego procesu. Krok 1. Sprawdź czy RODO Ciebie dotyczy Obowiązki wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych spoczywają…

czytaj więcej »