Aktualnie do rejestru KOWR wpisanych jest 166 instalacji wytwarzających biogaz rolniczy lub energię elektryczną z biogazu rolniczego. W ocenie Henryka Józefa Smolarza, Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w najbliższych latach liczba biogazowni rolniczych i mikrobiogazowni rolniczych będzie systematycznie rosnąć.

Reklama

Na podstawie przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii, Dyrektor Generalny KOWR sprawuje nadzór nad wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie produkcji biogazu rolniczego, energii elektrycznej z biogazu rolniczego oraz biometanu z biogazu rolniczego. Działalność prowadzona w tym zakresie jest działalnością regulowaną i wymaga uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego. Aktualnie do rejestru wpisanych jest 166 instalacji wytwarzających biogaz rolniczy lub energię elektryczną z biogazu rolniczego. Pozwalają one na wytworzenie ponad 640 mln m3 biogazu rolniczego rocznie, a ich łączna moc zainstalowana elektryczna przekracza 156 MWe.

Ze sprawozdań kwartalnych złożonych przez wytwórców biogazu za 2023 r. wynika, że do wytworzenia biogazu rolniczego wykorzystano blisko 6,8 mln ton surowców. Głównie wywaru gorzelnianego, odchodów zwierzęcych oraz odpadów pochodzących z przemysłu rolno-spożywczego. Wytwórcy uzyskali łącznie ponad 428 mln m3 biogazu rolniczego. Biogazu, który w ilości około 415 mln m3 został przeznaczony do wytworzenia energii elektrycznej. Powstało także blisko 5,2 mln ton produktu ubocznego (masy pofermentacyjnej).

W 2023 r. z biogazu rolniczego wyprodukowano ponad 920 GWhe energii elektrycznej – to o 15% więcej niż w 2022 r. W ostatnich latach wybudowano najwięcej biogazowni rolniczych o mocy do 0,5 MWe. Wpływ na to miały przede wszystkim uproszczone procedury administracyjne związane z budową takich instalacji. A także atrakcyjny system wsparcia w postaci taryfy gwarantowanej feed-in tariff. Ponadto, w ostatnich latach obserwuje się duże zainteresowanie mikrobiogazowniami rolniczymi, czyli instalacjami o mocy do 50 kWe. Z informacji posiadanych przez KOWR wynika, że na koniec ubiegłego roku funkcjonowało 49 takich instalacji.

W 2023 r. z biogazu rolniczego wyprodukowano ponad 920 GWhe

Liczba biogazowni rolniczych

W ocenie KOWR, w najbliższych latach liczba biogazowni rolniczych i mikrobiogazowni rolniczych będzie systematycznie rosnąć. Podstawą tych szacunków jest wejście w życie przepisów tzw. specustawy biogazowej, która wprowadziła szereg ułatwień dla inwestorów. Jednocześnie NFOŚiGW realizuje program „Energia dla wsi”. W ramach którego na budowę biogazowni rolniczej można uzyskać pożyczkę wynoszącą do 100% kosztów kwalifikowanych i/lub dotację wynoszącą do 65% kosztów kwalifikowanych.

KOWR od kilku lat realizuje działania mające na celu rozpowszechnianie wiedzy na temat wykorzystywania OZE na terenach wiejskich. Działania te są sygnowane logiem Agro OZE – Energia z rolnictwa i służą m.in. popularyzacji idei budowy biogazowni rolniczych. Podstawę tych działań stanowią warsztaty i szkolenia na temat biogazowni rolniczych, a także kampanie informacyjno-promocyjne polegające m.in. na emisji spotów w telewizji o zasięgu ogólnopolskim, publikacji artykułów w prasie branżowej i na tematycznych stronach internetowych.

Informacje o planowanych terminach i miejscach szkoleń znajdziecie na dedykowanej stronie internetowej KOWR www.energiazrolnictwa.pl.

Pobierz nasz raport Biogaz 2024. Kliknij w link poniżej:

Raport Biogaz i biometan w Polsce 2024

Pobierz za darmo i zapisz się do newslettera

Wyślij link na adres email:

Zaznaczenie pola oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Biomass Media Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu drogą e-mailową newslettera oraz innych informacji handlowych w celu marketingu bezpośredniego, która jest świadczeniem wzajemnym w zamian za otrzymanie możliwości pobrania określonych treści. Zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie poprzez wykorzystanie linku dezaktywacyjnego dostępnego w każdej wiadomości. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych znajdziesz w Polityce prywatności [https://magazynbiomasa.pl/polityka-prywatnosci/].

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE