Sytuacja branży biogazowej w Polsce okiem Marcina Białka, prezesa Zarządu Biogas System S.A.

Reklama

Sytuacja branży biogazowej

Wybuch wojny w Ukrainie i rzeczywistość postpandemiczna były głównymi czynnikami, które w ostatnim czasie spowodowały duże zainteresowanie rynku biogazowniami. Wzrastające ceny paliw kopalnych i produkowanej z nich energii wymusiły poszukiwanie alternatyw.

Mając na uwadze polityki „zazielenienia” i przeciwdziałania zmianom klimatycznym, oczy inwestorów zwróciły się na odnawialne źródła energii, w tym biogaz. W Polsce ma on wyjątkowo duży potencjał – jesteśmy dużym producentem żywności, mamy rozwinięte rolnictwo, a ponadto w obiegu jest spory wolumen odpadów organicznych, które mogą być zagospodarowane do produkcji biogazu.

Czynniki te znacząco stymulowały rozwój rynku biogazu. Można śmiało powiedzieć, że w ostatnich kilku latach wydarzyło się więcej, niż w poprzednich kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu. W Polsce powstało i powstaje wiele biogazowni, jednak dynamika rozwoju rynku jest wciąż za mała. Wiąże się to z kilkoma czynnikami. Pierwszym jest wciąż niski poziom wiedzy na temat biogazowni, które przeciętnemu „Kowalskiemu” kojarzą się z brudną, uciążliwą dla otoczenia technologią, głównie z powodu emitowanych odorów. Stereotypy te nie mają nic wspólnego z nowoczesnymi technologiami, takimi jak oferowane przez Biogas System, gdyż takie instalacje są w pełni szczelne i nie ma możliwości emisji jakichkolwiek substancji uciążliwych dla otoczenia czy środowiska.

Korzyści z eksploatacji biogazowni

Drugim elementem jest niewiedza dotycząca korzyści płynących z eksploatacji biogazowni – potencjalni inwestorzy często wciąż nie są świadomi tego, że zamiast płacić za utylizację odpadów powstających przy produkcji, mogą je użyć do produkcji energii, a więc jeszcze na nich zarobić, a dodatkowo „zazielenić” swoją działalność. Modele finansowe inwestycji biogazowych wskazują na stopy zwrotu rzędu kilku lat, co jeszcze się skraca w przypadku pozyskania dotacji.


Kongres Biogazu – sprawdź!


Trzecim czynnikiem jest brak ułatwień administracyjno-formalnych. Inwestorzy biogazowi muszą przeprowadzić szereg działań związanych z procedurami urzędowymi. Podstawowym problemem w wielu regionach jest trudność w uzyskaniu warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Jest to warunek krytyczny inwestycji, gdyż bez możliwości odprowadzania energii do sieci inwestycja nie ma sensu. Warunki są też często wymagane w przypadku ubiegania się o dotację, jak np. w krajowym programie „Energia dla wsi”.

Problematyczne bywają też procedury uzyskania pozwolenia na budowę i procedury powiązane. W wielu miejscach budowę biogazowni uniemożliwiają zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Tam, gdzie takich planów nie ma, inwestor musi uzyskać warunki zabudowy.

Formalności w pierwszej kolejności

Dopiero po tych formalnościach można opracować projekt budowlany i wystąpić o pozwolenie na budowę. Wreszcie budowa instalacji o ekwiwalentnej mocy elektrycznej od 500 kW wzwyż – wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co jest procesem długotrwałym i często uciążliwym dla inwestora, stąd aktualnie najczęściej budowanymi są biogazownie o mocy 499 kW.

Sytuacja jednak zmierza ku lepszemu, widzimy coraz większą przychylność ze strony urzędników, również ze strony ustawodawcy pojawiają się udogodnienia, jak choćby „specustawa” biogazowa z 2023 roku. Mamy też nadzieję, że rynek będzie się rozwijał dzięki nowym programom dofinansowań, w tym ze środków KPO.

Pobierz nasz raport Biogaz 2024:

Raport Biogaz i biometan w Polsce 2024

Pobierz za darmo i zapisz się do newslettera

Wyślij link na adres email:

Zaznaczenie pola oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Biomass Media Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu drogą e-mailową newslettera oraz innych informacji handlowych w celu marketingu bezpośredniego, która jest świadczeniem wzajemnym w zamian za otrzymanie możliwości pobrania określonych treści. Zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie poprzez wykorzystanie linku dezaktywacyjnego dostępnego w każdej wiadomości. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych znajdziesz w Polityce prywatności [https://magazynbiomasa.pl/polityka-prywatnosci/].

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE