nowelizacja OZE

Przyjęto pięć ważnych ustaw dla energetyki

Zakończono prace nad nowelizacjami pięciu ustaw Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Wszystkie nowele przekazano do podpisu Prezydenta RP. Ochrona odbiorców energii elektrycznej Parlament pracował m. in. nad...

OZE już nie tylko dla domów jednorodzinnych

Dotąd trudno było spotkać OZE w zabudowie wielorodzinnej. Ostatnio uchwalono nowelizację, która może zmienić ten fakt. Oczekiwany kierunek zmian – Szersze wykorzystanie OZE w zabudowie wielorodzinnej...

Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o OZE przeszła. Czy URE zdąży z aukcjami?

Nowelizacja ustawy o OZE przeszła. Aż 417 posłów było za jej uchwaleniem, a trzech wstrzymało się od głosu. Teraz czekamy na decyzje Senatu. Nie...

Rada ministrów przyjęła nowelizację ustawy OZE

Nowelizacja ustawy o OZE przyjęta przez radę ministrów. Co zakłada? Realizację dodatkowych działań zmierzających do osiągnięcia 15 proc. udziału energii z OZE w końcowym zużyciu...

Najnowsze wydanie

reklama

Czytaj więcej

Rząd przyjął nowelizację ustawy o OZE

6 marca 2018 roku Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii i niektórych innych ustaw. Ma on stwarzać korzystniejsze warunki rozwoju...

Mechanizmy wsparcia dla OZE zaakceptowane przez KE

Mechanizmy wsparcia dla OZE zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską. A to oznacza, że rząd dostał zielone światło, żeby przyjąć nowelizację ustawy o OZE.  Do tej...

Wybór redakcji