Nowelizacja ustawy o OZE przyjęta przez radę ministrów. Co zakłada? Realizację dodatkowych działań zmierzających do osiągnięcia 15 proc. udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r. Wprowadzenie przepisów wspierających rozwój prosumenckiego wytwarzania energii elektrycznej. Promujących rozwój spółdzielni energetycznych.


OZE w Magazynie Biomasa. Kliknij i sprawdź!


Zgodnie z zaproponowanymi przepisami możliwe będzie także przeprowadzenie aukcji na zakup energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) będącej przedmiotem sprzedaży w 2019 r. przez wskazanie w przepisach przejściowych jej maksymalnych ilości i wartości.

Reklama

Da to łączny przyrost energii elektrycznej w wielkości ok. 10TWh z aukcji w roku 2019, a łącznie z rokiem 2018 wyniesie on 35,3TWh.

Nowelizacja ustawy o OZE – co jeszcze?

Projekt nowelizacji ustawy przewiduje również przedłużenie terminów obowiązywania umów przyłączeniowych dla istniejących projektów OZE.

Zmieniona zostaje także definicja prosumenta, zgodnie z którą może nim być odbiorca nie będący gospodarstwem domowym,  dla którego produkcja energii elektrycznej w mikroinstalacji (do 50kW) nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Magazyn Biomasa. Sprawdź poniżej!

Źródło: Ministerstwo Energii

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE