Prezydent podpisał nowelizację ustawy o OZEPrezydent podpisał

Nowelizacja ustawy o OZE podpisana przez prezydenta! Celem ustawy jest – w pierwszej kolejności – zapewnienie zgodności przepisów ustawy OZE z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.

29 czerwca prezydent RP podpisał ustawę z dnia 7 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

Celem ustawy jest – w pierwszej kolejności – zapewnienie zgodności przepisów ustawy OZE z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej. Dodatkowo, ustawa ma zapewnić zgodność przyjętych w niej definicji z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych – czytamy w komunikacie na stronie prezydenta RP.

Nowelizacja ustawy o OZE. Co jeszcze zmienia?

Ustawa wprowadza przepisy, które mają umożliwić usunięcie powstałych wątpliwości interpretacyjnych ustawy OZE. Między innymi:
  • wprowadza zmiany definicji, zmierzające do zwiększenia mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach do 50 KW; natomiast mała instalacja ma cechować się mocą zainstalowaną większą niż 50 KW i mniejszą niż 500 KW;
  • katalog definicji został rozszerzony m.in. o definicję biomasy pochodzenia rolniczego, biowęgla, toryfikatu, stałej ceny zakupu oraz modernizacji, umożliwiając wytwórcom uzyskanie pomocy publicznej dla istniejącej instalacji OZE;
  • zmodyfikowano także definicję spółdzielni energetycznej w zakresie ustanowienia obszaru działania oraz charakterystyki spółdzielni;
  • doprecyzowuje elementy zbiorczego raportu rocznego prezesa URE;
  • wprowadza zmiany zasad systemu aukcyjnego;
  • likwiduje niepotrzebne elementy zawarte w oświadczeniach składanych przez wytwórców energii w instalacjach OZE;
  • wprowadza zmiany zasady wsparcia OZE poprzez wprowadzenie, obok systemu aukcyjnego, nowych rozwiązań dla wytwórców energii ze źródeł odnawialnych przeznaczonych dla mikroinstalacji i małych instalacji OZE, wykorzystujących stabilne i przewidywalne źródła energii (hydroenergia, biogaz, biogaz rolniczy);
  • wprowadza możliwość łączenie źródeł energii w ramach jednego lub kilku wyprowadzeń mocy;
  • zmienia zasady opodatkowania elektrowni wiatrowych.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Tekst i zdjęcie: prezydent.pl
Zdjęcie główne: pixabay.com

This post is also available in: polski