Nowelizacja ustawy o OZE trafi do Sejmu w tym miesiącu? Taką deklarację miał dzisiaj złożyć Krzysztof Tchórzewski, minister energii. Informację podał portal Gramwzielone.pl.

Reklama

Nowelizacja ustawy o OZE została przedstawiona przed wakacjami. Ministerstwo planowało początkowo, że wejdzie w życie 1 września. Nie udało się to jednak w związku z przedłużającymi się rozmowami z Komisją Europejską.

 

Co zakłada nowelizacja ustawy o OZE?

Ministerstwo Energii odnosząc się do rządowego wsparcia dla OZE (systemu aukcyjnego, który zastępuje system zielonych certyfikatów) deklaruje, że pomoc dla dla OZE będzie przyznawana

w drodze procedury przetargowej zgodnej z zasadami konkurencji i opartej na jasnych, przejrzystych i niedyskryminacyjnych kryteriach, która jest otwarta dla wszystkich wytwórców produkujących energię elektryczną ze źródeł odnawialnych w sposób niedyskryminacyjny.

W sprawie pomocy publicznej pojawiły się zastrzeżenia Komisji Europejskiej, która wskazywała, że uruchomiony w 2016 r. system aukcyjny w Polsce może faworyzować tych inwestorów, którzy uzyskali dla swoich projektów pomoc inwestycyjną, np. dotację unijną, co pozwalało im teoretycznie zaoferować podczas aukcji niższą cenę za wyprodukowaną w instalacji energię od inwestorów, którzy dla swojego projektu nie otrzymali pomocy inwestycyjnej.

Propozycja ME określa, że wsparcie otrzymają ci przedsiębiorcy, którzy uzyskają prawo do płatności w zakresie, w jakim stanowi różnicę pomiędzy ceną zaoferowaną w aukcji a średnią ceną energii elektrycznej, stanowi tzw. pomoc operacyjną na energię elektryczną ze źródeł odnawialnych.

Warunkiem jest pomniejszenie pomocy operacyjnej o uzyskaną wcześniej pomoc inwestycyjną.

Szykują się także zmiany dla biogazowni. Zastrzeżenia części  branży OZE budziły specjalne warunki dla ustanowione w czerwcu 2016 r. dla biogazowni rolniczych, przede wszystkim wydzielenie osobnego obowiązku w systemie zielonych certyfikatów oraz wpisanie do ustawy o OZE minimalnej ceny energii z biogazu, która może zostać sprzedana w drodze aukcji. ME zaproponowało rozwiązania zmierzające do

uniknięcia niepożądanego zjawiska wzrostu cen świadectw pochodzenia biogazu rolniczego ponad wysokość jednostkowej opłaty zastępczej.

 

Więcej na temat planowanych zmian tutaj: Jest projekt kolejnej nowelizacji ustawy o OZE.

 

Tekst: Redakcja

Zdjęcie: Pixabay.com

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE