Mikro i małe biogazownie rolnicze w Polsce to szansa!

Mikro i małe biogazownie

Osiągnięcie neutralności klimatycznej – głównego celu Zielonego Ładu – wymaga takiej przebudowy gospodarki, która pozwoli do 2050 roku zredukować w Europie emisję gazów cieplarnianych do poziomu tzw. zero netto. Realizacja tego celu wymagać  będzie zwiększenia udziału OZE, w tym biogazowni oraz ograniczenia tempa wzrostu zapotrzebowania na energię przy jednoczesnym wprowadzeniu ostrzejszych regulacji dotyczących emisji z sektorów przemysłu, transportu i rolnictwa. REKLAMA Mikro…

czytaj więcej »

Kolejne aukcje OZE bez rozstrzygnięcia. Dlaczego tak jest?

Aukcja OZE

Ponownie niewystarczająca była liczba ofert w kolejnych aukcjach OZE. Piąta i szósta z przeprowadzonych w listopadzie aukcji OZE pozostały bez rozstrzygnięcia z powodu niezłożenia wymaganej liczby ofert przez duże hydroelektrownie, instalacje geotermalne oraz biogazownie rolnicze. Piąty koszyk aukcyjny (aukcja oznaczona jako AZ/5/2020, która odbyła się 17 listopada) przeznaczony był dla nowych hydroelektrowni oraz instalacji geotermalnych o mocy nie większej niż 1…

czytaj więcej »

Co trafia do polskich biogazowni? Mamy pełną listę!

Co trafia do polskich biogazowni

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa opublikował listę substratów trafiających do polskich biogazowni. Na czele tego "rankingu" nie ma ani kiszonki z kukurydzy, ani gnojowicy a wywar pogorzelniany! Zapraszamy na V Kongres Biogazu! Kliknij w baner i sprawdź szczegóły! Co trafia do polskich biogazowni? KOWR systematycznie publikuje informacje dotyczące biogazowni rolniczych. Jedną z najważniejszych jest Rejestr wytwórców biogazu rolniczego, który aktualnie obejmuje 99 podmiotów. Innym ciekawym…

czytaj więcej »

Przybyła kolejna biogazownia rolnicza. Ile ich jest teraz?

Rejestr wytwórców biogazu rolniczego 2020

Mamy już 114 biogazowni rolniczych. Tyle zawiera ich najnowszy Rejestr wytwórców biogazu rolniczego 2020. Ostatni wpis z 14 października dotyczy biogazowni w Krzesimowie w województwie zachodniopomorskim. Rejestr wytwórców biogazu rolniczego 2020 Czyżby wreszcie coś się ruszyło w branży biogazu? Liczba funkcjonujących w Polsce biogazowni rolniczych wynosi 114. W prowadzonym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa "Rejestrze wytwórców biogazu rolniczego" jest 97 firm produkujących…

czytaj więcej »

Coraz więcej producentów biogazu rolniczego

rejestr wytwórców biogazu

Mamy coraz więcej producentów biogazu z biogazowni rolniczych. W tym roku rejestr wytwórców biogazu prowadzony przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa powiększył się o 6 podmiotów. Zgodnie z przepisami ustawy o odnawialnych źródłach energii, Dyrektor Generalny KOWR jest odpowiedzialny za prowadzenie rejestru wytwórców biogazu rolniczego. Czyli przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania: biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii innych niż mikroinstalacja…

czytaj więcej »