Pewien rolnik zastanawiał się, czy sprzedaż energii wyprodukowanej z biogazu podlega opodatkowaniu PIT. Stojącą przed nim wątpliwość postanowił rozwiać, składając wniosek o interpretację do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Okazuje się, że jego własne stanowisko w tej kwestii było nieprawidłowe.

Reklama

Rolnik szukający pomocy

Wniosek o interpretację do KIS złożył rolnik, który zajmuje się chowem bydła mlecznego oraz świadczy usługi rolnicze. Jest czynnym podatnikiem VAT. Działalność w zakresie produkcji biogazu rolniczego ropoczął w 2020 r., kiedy kupił kompaktową mikrobiogazownię. Jako substrat stosuje w niej głównie gnojowicę, a wytworzoną energię sprzedaje w ramach systemu wsparcia dla OZE.


Czytaj też: Gospodarstwo rolne niezależne energetycznie. W co inwestować? Prawne i podatkowe pułapki OZE


Ten rolnik nie jest uznawany za prosumentami energii odnawialnej, ani prosumenta zbiorowego czy indywidualnego. Mikroinstalacja nie jest wykorzystywana na potrzeby działalności gospodarczej. To z kolei powoduje, że przychody uzyskiwane przez niego na drodze produkcji energii, nie są uznawane za przychody z rozliczeń wytworzonej energii, co definiuje art. 4 ust. 11 pkt 2 ustawy o OZE.

Sprzedaż energii a podatek

Wnioskodawca zwrócił się do KIS o interpretację tego, jak powinny zostać opodatkowane przychody z tytułu sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej z użyciem biogazu rolniczego w ramach mikroinstalacji. Zapytanie zawierało indywidualną propozycję, według której rolnik sądził, że przychód powinien zostać objęty podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tym samym jako osoba pełniąca działalność rolniczą, w tym przypadku byłby zwolniony z podatku. Rolnik chciał się dowiedzieć także, czy przychody z takiej działalności można pomniejszyć o wartość amortyzacji oraz do jakiego źródła można zaklasyfikować ten przychód.

Interpretacja KIS

Zdaniem KIS, przychody z mikrobiogazowni nie kwalifikują się jako przychody z działalności rolniczej, a to oznacza, że podlegają podatkowi od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Wynika to z art. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że działalność rolnicza obejmuje wytwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym. Wytwarzanie biogazu w ocenie instytucji nie stanowi działalności rolniczej, ponieważ nie opiera się na wykorzystywaniu produktów rolnych w ich naturalnym stanie.


Czytaj też: Indonezja ma pierwszą biometanownię


Wobec tego sprzedaż energii elektrycznej pochodzącej z biogazu rolniczego jest traktowana jako przychód z innych źródeł i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Pełna treść interpretacji dostępna jest pod adresem: link.

Rynek biogazu i biometanu. Czytaj za darmo w internecie!

Zdjęcie: Archiwum Magazynu Biomasa

Źródło: Infor

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE