Już niedługo biogazownie rolnicze mogą dużo liczniej pojawiać się na polskich wsiach. Wszystko dzięki temu, że ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych spotkała się z poparciem ze strony prezydenta.

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek ustawę o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych podała we wtorek kancelaria prezydenta.

Reklama

Wymogi odnośnie instalacji biogazowych

Zgodnie z ustawą podmiotami uprawnionymi do skorzystania z przepisów będą m.in.: osoby fizyczne lub prawne, które prowadzą gospodarstwo rolne; podmioty wykonujące działalność gospodarczą obejmującą wytwarzanie prądu, ciepła, biogazu rolniczego lub biometanu z biogazu rolniczego; grupy producentów rolnych; producenci win; spółdzielnie energetyczne.

Powstające na podstawie nowych przepisów biogazownie rolnicze będą musiały być zlokalizowane na nieruchomości podmiotu uprawnionego prowadzącego gospodarstwo rolne lub działalność związaną z przetwórstwem rolno-spożywczym. W biogazowni trzeba będzie również wykorzystywać część substratów powstających w takich gospodarstwach.


Czytaj też: Czy specustawa biogazowa rozwiązuje wszystkie problemy inwestorów?


Kwestia substratu i limity

W rozporządzeniu do ustawy ma być wskazane, jakie substraty nie będą traktowane jako odpad, czyli nie trzeba będzie przeprowadzać procedury uznania danego przedmiotu lub substancji za produkt uboczny oraz potwierdzenia spełnienia warunków uznania takich substancji za produkt uboczny. W rozporządzeniu powinny znaleźć się takie surowce jak: odchody zwierzęce oraz produkty przetworzenia biomasy roślinnej, np. wywar gorzelniany, wytłoki oraz inne pozostałości pochodzące z przetworzenia surowców rolnych.

Powstające na podstawie nowych przepisów biogazownie rolnicze będą mieć pewne ograniczenia, jeśli chodzi o moc czy wolumen produkowanego biogazu – będą mogły mieć maksymalną moc na poziomie 3,5 MW lub 10,5 MW osiągalnej cieplnej w skojarzeniu albo mieć roczną wydajność produkcji biogazu rolniczego nieprzekraczającą 14 mln m sześc. lub roczną wydajność produkcji biometanu z biogazu rolniczego nieprzekraczającą 8,4 mln m sześc.


Sprawdź: Biogazownie w Polsce – rolnicze i komunalne na jednej mapie!


Ustawa stanowi, że jeśli dana osoba lub podmiot będzie miał na terenie gminy kilka biogazowni rolniczych, to ich łączna moc oraz wydajność nie będą mogły przekraczać wyżej wymienionych limitów. Do łącznej wartości wliczać się będzie też instalacje, które będą mieć inni członkowie rodziny – np. rodzic, brat czy siostra. Nowe przepis ograniczą też możliwość zbywania takich instalacji, aby beneficjentami łatwiejszej ścieżki inwestycyjnej nie stały się podmioty nieuprawnione do skorzystania z preferencji.

Ustawa wejdzie w życie 30 dni po ogłoszeniu.

Rynek Biogazu i Biometanu

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Zdjęcie: archiwum Magazynu Biomasa

Źródło: PAP

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE