Od 25 stycznia rolnicy mogą składać wnioski o wzięcie udziału w programie „Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej”. Nabór potrwa do 23 lutego. Środki przeznaczone są na dofinansowanie do biogazowni rolniczych, fotowoltaiki i inwestycji ukierunkowanych na poprawę efektywności energetycznej budynków gospodarczych.

Reklama

Dofinansowanie do biogazowni rolniczych

O szczegółach odnoszących się do tego, komu i w jakiej kwocie przysługują środki na biogazownie rolnicze, informowaliśmy już we wcześniej. Będą to przede wszystkim instalacje w skali mikro, ponieważ program przewiduje moc do 50 kW.


Czytaj też: Biogazownia – opłacalny biznes czy drogie hobby?


Pozostałe OZE

W ramach dofinansowania dokonano podziału na kilka obszarów. W obszarze A znalazły się biogazownie, w obszarze B instalacje fotowoltaiczne do 50 kW wraz z magazynami energii i systemami zarządzania energią lub z pompą ciepła, a w obszarze C rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną budynków gospodarstw rolnych.

W ramach tych kategorii określa się kryteria doboru operacji. Ponadto dotyczą one prowadzenia produkcji zwierzęcej i ekologicznej, lokalizacji inwestycji na obszarach chronionych lub prowadzenia gospodarstwa przez młodego rolnika.

Dodatkowo w przypadku:

  1. obszaru A – pod uwagę bierze się stopień wykorzystania nawozów naturalnych pochodzących z gospodarstwa,
  2. obszaru B – otrzymuje się punkty gdy wcześniej nie przyznano wnioskodawcy pomocy na zakup modułów fotowoltaicznych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz bierze się  pod uwagę  sprawność urządzeń,
  3. obszaru C – kryteria wyboru dotyczą kompleksowości operacji, zlikwidowania wszystkich źródeł ciepła wykorzystujących kopalne paliwo stałe i zastąpienie ich kotłem na biomasę oraz wykorzystywanie systemu monitoringu i zarządzania energią.

Oto mapa biogazowni rolniczych w Polsce!


Rolnik może skorzystać z każdego z obszarów równocześnie, przy czym jedynie z zachowaniem progów finansowych.

W okresie programowania maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi nie może przekroczyć:

– 1 500 000 zł – obszar A i B, przy czym na inwestycje związane z obszarem B nie może przekroczyć 200 000 zł

– 200 000 zł – obszar C.

Szczegółowe wymagania oraz wzory wniosków można znaleźć na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Biomasa i paliwa alternatywne

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Źródło: gov.pl

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE