Ułatwienia dla biogazowni rolniczych coraz bliżej. Niedługo pierwsze czytanie

Specustawa biogazowa

Proces legislacyjny jest długi, ale branża stopniowo zbliża się do osiągnięcia swoich celów. Na najbliższym posiedzeniu sejmu, które odbędzie się w dniach 24-26 maja, w komisji odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy gwarantującej ułatwienia dla biogazowni rolniczych.

Etap pracy w komisji

Projekt ustawy o biogazowniach rolniczych został skierowany do I czytania w Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prace zakończą się, gdy Sejmowi przedstawione zostanie sprawozdanie. Może ono zawierać wniosek o przyjęcie projektu bez poprawek lub wraz z poprawkami zaproponowanymi przez komisję, lub wniosek o odrzucenie projektu.

Jeżeli specustawa proponująca ułatwienia dla biogazowni rolniczych zostanie zatwierdzona, to czekają ją kolejne dwa czytania. Odbędą się one w Sejmie, ale proces legislacyjny może zostać przyspieszony. Jeżeli w II czytaniu nikt nie zgłosi kolejnych poprawek, to posłowie mogą niezwłocznie przejść do III czytania.


Czytaj też: Ważne przypomnienie o obowiązku w ramach systemu aukcyjnego oraz FIT/FIP


Obiecane ułatwienia dla biogazowni rolniczych

Projekt został przygotowany w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z inicjatywy sekretarza stanu Janusza Kowalskiego. W wywiadzie udzielonym naszej redakcji tak określił motywację, jaka kierowała nim podczas tworzenia koncepcji ustawy:

– Biogazownie rolnicze są szansą na rozwój obszarów wiejskich i ich zrównoważoną transformację energetyczną. Obszary wiejskie z jednej strony posiadają największe zasoby biomasy możliwej do wykorzystania do produkcji energii. Z drugiej strony są to tereny w największym stopniu zagrożone ubóstwem energetycznym. Zapewnienie ciągłości dostaw energii do odbiorców na obszarach wiejskich stanowi duże wyzwanie – informuje Janusz Kowalski. – Przygotowana ustawa o biogazowniach rolniczych ma być odpowiedzią na tak zdefiniowane zadania. Jest to jeden z najważniejszych projektów dotyczących wykorzystania OZE na obszarach wiejskich ostatnich lat. Polska wieś może zyskać przede wszystkim stabilne dostawy energii oraz możliwość obniżenia kosztów jej pozyskania. Wykorzystując lokalnie dostępną biomasę, obszary wiejskie mogą stać się niezależne energetycznie. Co więcej – proponowane zmiany w zakresie nawozowego wykorzystania produktu pofermentacyjnego spowodują obniżenie kosztów działalności rolniczej z korzyścią dla środowiska. Nie można zapominać, że biogazownie mogą zmniejszyć oddziaływanie rolnictwa na środowisko, w tym ograniczyć uciążliwość zapachową wynikająca ze specyfiki działalności rolniczej – dodaje.

 

Rynek Biogazu i Biometanu

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Zdjęcie: archiwum Magazynu Biomasa

Źródło: Linkedin

This post is also available in: polski