Raport Biomasa w Polsce

Finansowanie inwestycji biomasowych w oparciu o granty

Obecne zawirowania na międzynarodowych rynkach surowcowych zwiększają niepewność związaną z pozyskiwaniem paliw kopalnych, czyli zasadniczo węgla oraz gazu ziemnego. Jak nigdy do tej pory,...

Zrównoważone podejście do OZE jest konieczne!

Doświadczenia wielu krajów UE wskazują wyraźnie, że potrzebna jest kompleksowa zmiana podejścia do energii z OZE. Dziś już nie wystarcza opieranie się na jednym...

Czytaj więcej

Zrównoważone podejście do OZE jest konieczne!

Doświadczenia wielu krajów UE wskazują wyraźnie, że potrzebna jest kompleksowa zmiana podejścia do energii z OZE. Dziś już nie wystarcza opieranie się na jednym...

Magazyny energii – koszty nadal duże, a technologia ograniczona

Nakłady inwestycyjne na magazyny energii są nadal bardzo wysokie, a technologie dostępne w ograniczonej skali. Rozważając inwestycję w magazyny energii pod uwagę należy brać m.in.: ...

Najnowsze wydanie

reklama

Czytaj więcej

Wybór redakcji