Biomasa w lasach prywatnych w Polsce ma potencjał! Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów szacuje, że corocznie w lasach prywatnych można dodatkowo pozyskiwać około 5 mln m3 drewna.

Reklama

W Polsce na ogólną powierzchnię gruntów leśnych, która wynosi 9 464 tys. ha, lasy prywatne to 1 787 tys. ha. To stanowi ponad 19,3% powierzchni leśnej. Można zatem powiedzieć, że praktycznie co piąte drzewo rosnące w naszych lasach należy do prywatnej osoby. Trzeba również stwierdzić, że rozmieszczenie lasów prywatnych w naszym kraju nie jest równomierna – są takie regiony, np. Mazowsze, gdzie lasy prywatne stanowią prawie 50% ogólnej powierzchni leśnej – czyli co drugie rosnące drzewo należy do prywatnej osoby!

W Polsce, tak jak w wielu europejskich krajach, lasów systematycznie przybywa. Co istotne nie tylko następuje zwiększanie powierzchni lasów, ale również powiększanie ich zasobności w drewno. Szacuje się, że w polskich lasach znajduje się 2 656 mln m3 grubizny drzewnej. Z czego 459 mln w lasach prywatnych.

Biomasa w lasach prywatnych

Wyżej podane wielkości są imponujące, tym bardziej, że jak się szacuje faktyczna powierzchnia lasów prywatnych jest większa o około 800 tys. ha niż ujmują to oficjalne statystyki. Ponieważ wiele gruntów, które w ewidencji ujęte są jako nieużytki czy też nieuprawiane grunty rolne, są w wyniku naturalnej sukcesji porośnięte lasami. Jednakże jedną z głównych trudności w wykorzystaniu potencjału lasów prywatnych jest ich bardzo duże rozdrobnienie. Średnia powierzchni lasu przypadająca na jednego właściciela to około 1 ha. Warunkiem opłacalności i stabilności przychodów z gospodarki leśnej jest jej wielkopowierzchniowy charakter oraz zróżnicowana struktura wiekowa drzewostanów. Ze względu na długi okres produkcji jaki następuje przy hodowli lasu, jego niekorzystna struktura wiekowa nie przynosi regularnie wymiernego przychodu dla przeciętnego właściciela.

Natomiast sumarycznie, w wielu regionach lasy prywatne stanowią istotną wartość wynikającą z funkcji produkcyjnych i pozaprodukcyjnych.

Ważnym parametrem jakim się określa lasy jest ich zasobność. Tutaj również lasy prywatne wypadają dobrze, ponieważ ich przeciętna zasobność wynosiła 257 m3/ha i jest niższa o 30 m3/ha od przeciętnej zasobności wszystkich lasów kraju – 287 m3/ha. Jednak gdy uwzględni się fakt, że średni wiek drzew w lasach prywatnych wynosił 50 lat i jest znacząco niższy od przeciętnego wieku lasów całego kraju (58 lat), to prywatne drzewostany w rzeczywistości pod względem zasobności prezentują się bardzo dobrze.


BIOGAZ W POLSCE – POBIERZ ZA DARMO NASZ RAPORT!


Omawiając temat lasów prywatnych w Polsce, należy powiedzieć parę zdań o bieżącym przyroście masy drzewnej i potencjalnych możliwościach jej pozyskania. Wysokość bieżącego przyrostu miąższości drzewostanów w lasach kraju ogółem wynosi 9,55 m3 grubizny brutto/ha/rok. W lasach prywatnych wielkość ta jest na zbliżonym poziomie i wynosiła 9,35 m3/ha/rok. W Lasach Państwowych przyrost ten to 9,57 m3/ha/rok. Można zatem przyjąć, że bieżący przyrost miąższości w lasach prywatnych, Lasach Państwowych oraz lasach kraju ogółem kształtuje się na zbliżonym poziomie i wynosi ponad 9 m3/ha/rok.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w RAPORCIE „BIOMASA W POLSCE 2022/2023”. DO POBRANIA PONIŻEJ:

Raport Biomasa 2022 2023

Raport Biomasa w Polsce

Pobierz raport ZA DARMO i zapisz się do newslettera

Wyślij link na adres:

Zaznaczenie pola oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Biomass Media Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu drogą e-mailową newslettera oraz innych informacji handlowych w celu marketingu bezpośredniego, która jest świadczeniem wzajemnym w zamian za otrzymanie możliwości pobrania określonych treści. Zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie poprzez wykorzystanie linku dezaktywacyjnego dostępnego w każdej wiadomości. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych znajdziesz w Polityce prywatności [https://magazynbiomasa.pl/polityka-prywatnosci/].

Tekst: Stefan Traczyk, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów
Zdjęcie: pixabay.com
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE