Zrównoważone podejście do OZE jest konieczne!

Zrównoważone podejście do OZE

Doświadczenia wielu krajów UE wskazują wyraźnie, że potrzebna jest kompleksowa zmiana podejścia do energii z OZE. Dziś już nie wystarcza opieranie się na jednym źródle energii dostarczanej w sposób nieprzewidywalny i zależny od pory roku czy zjawisk atmosferycznych.


POBIERZ ZA DARMO NASZ RAPORT „BIOMASA W POLSCE 2022/23”


Relatywnie niska cena energii z PV lub farm wiatrowych odbieranej pod przymusem przez sieć wtedy, kiedy jest wytwarzana, wprowadza w energetyce chaos spowodowany koniecznością włączania i wyłączania źródeł dyspozycyjnych opartych na węglu, gazie czy biomasie. Często źródła te muszą być wykorzystywane w granicach niskich mocy, co z kolei powoduje ich niską sprawność, a tym samym wysokie koszty energii. W sumie ta rzekomo tania energia z PV czy wiatraków powoduje wysokie koszty wytwarzania energii ze źródeł buforowych i wysoką jej cenę średnią, którą musi zapłacić końcowy odbiorca Takie rozwiązanie ani nie jest sprawiedliwe, ani korzystne dla gospodarki.

Wszystkie źródła energii powinny mieć jednakowe warunki dostawy energii według z góry ustalonego harmonogramu, czyli źródła OZE powinny dysponować własnymi jej magazynami lub ponosić koszty utrzymania źródeł dyspozycyjnych w rezerwie. Koszty co do zasady powinny być przypisywane tym źródłom, które są powodem ich postawania. Tę racjonalną zasadę należałoby wprowadzić w całej branży energetycznej – wówczas będzie można mówić o sprawiedliwej transformacji i przywróceniu zdrowych zasad funkcjonowania energetyki.

O tym, że takie rozwiązanie jest korzystne i dla producentów energii i jej użytkowników dobitnie przekonuje przykład istniejącej już od kilku lat instalacji w miejscowości Ringsted w Danii. Instalacja jest własnością spółki samorządowej.

Instalacja składa się z następujacych jednostek:

  • dwóch kotłów na słomę o mocy 2×8,5 MW,
  • biogazowni z silnikiem spalinowym CHP o mocy 11 MWe + 13 MWt,
  • trzech pomp ciepła wykorzystujących głównie ciepło spalin o mocy 8MW, 1MW i 350 kW,
  • magazynu ciepła,
  • magazynu chłodu.

Taki układ pozwala na wykorzystanie w całości lokalnej biomasy stałej i biomasy w postaci wsadu do biogazowni. Układ współpracuje z siecią energetyczną kraju, której może dostarczać energię elektryczną w miarę potrzeb w czasie do 15 minut od otrzymania polecenia. Najlepszą rekomendacją dla takiego rozwiązania jest cena ciepła dla lokalnych odbiorców, która w 2020 r. wynosiła 457 DKR/MWh (Tabl. 1).

W porównaniu z rokiem 2010 cena ciepła uległa obniżeniu o ok. 20%, kiedy w tym czasie indeks cen konsumpcyjnych w Danii wzrósł o ok. 25%. Średnia cena ciepła sieciowego w Danii w 2020 r. wynosiła ok. 700 DKK/MWh. Oznacza to, że kompleksowe rozwiązanie w Ringsted zapewniło mieszkańcom ciepło taniej o ok. 36% i to przy praktycznie niezmiennej cenie w okresie 5 lat. Popiół z biomasy i poferment z biogazowni wykorzystywane są jako komponenty nawozowe. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby podobne rozwiązanie znalazło zastosowanie
w Polsce. Struktura gospodarcza obu krajów jest podobna – ok. 60% powierzchni kraju zajmują grunty rolne. Jednak w przeliczeniu na osobę w Polsce – w Danii z biomasy produkuje się ok. 30 razy więcej energii.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w RAPORCIE „BIOMASA W POLSCE 2022/2023”. DO POBRANIA PONIŻEJ:

Raport Biomasa w Polsce

Pobierz raport ZA DARMO i zapisz się do newslettera

Wyślij link na adres:

Zaznaczenie pola oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Biomass Media Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu drogą e-mailową newslettera oraz innych informacji handlowych w celu marketingu bezpośredniego, która jest świadczeniem wzajemnym w zamian za otrzymanie możliwości pobrania określonych treści. Zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie poprzez wykorzystanie linku dezaktywacyjnego dostępnego w każdej wiadomości. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych znajdziesz w Polityce prywatności [https://magazynbiomasa.pl/polityka-prywatnosci/].

Tekst:
  • Marek Pronobis – Politechnika Śląska
  • Sylwester Kalisz – Politechnika Śląska
  • Jerzy Majcher – MJ Doradztwo Energetyczne
  • Józef Wasylów – Biuro Techniki Kotłowej –Tarnowskie Góry
  • Józef Sołtys – PTH Intermark
Zdjęcie: pixabay.com

This post is also available in: polski