Dofinansowanie biogazowni i biometanowni w ramach programu FEnIKS

FEnIKS

Startuje największy program krajowy w całej UE. W ramach niego będzie można ubiegać się o dofinansowanie biogazowni i biometanowni.

Odbyła się inauguracja programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).

– […] to z jednej strony zwieńczenie wielu miesięcy pracy nad dokumentami programowymi, z drugiej – początek realizacji programu, który przyniesie wiele ciekawych projektów – rozpoczął minister Grzegorz Puda.


Czytaj również: Rozwój OZE w Polsce – analiza programu POIiŚ 2014-2020


FEnIKS – zrównoważony rozwój kraju

Podczas konferencji inaugurującej program zaprezentowano priorytety oraz informacje na temat naborów w poszczególnych sektorach objętych dofinansowaniem.

– Jest to największy program inwestycyjny w Unii Europejskiej. Program, który przeznaczy ponad 24 miliardy euro z budżetu UE na ochronę środowiska i klimatu, zachowanie bioróżnorodności, czystą energię i transport. Podniesienie też jakości opieki zdrowotnej oraz ochronę dziedzictwa kulturowego w Polsce. Program ten będzie szansą na stworzenie nowych, atrakcyjnych miejsc pracy. Szansą dla rozwoju przedsiębiorczości i podniesienie poziomu życia polskich obywateli i tym samym stanowić będzie znaczący impuls dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski – powiedział Normunds Popens, pełniący obowiązki Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej.

FEnIKS jest największym w Polsce i Unii Europejskiej przedsięwzięciem wdrażanym z pieniędzy unijnych. Obejmie wiele obszarów. Fundusze mają  być inwestowane w projekty środowiskowe, energetyczne i transportowe. Wspierać też będą kultura i ochrona zdrowia.

– Wsparcie FEnIKS obejmie 5 kluczowych obszarów – energetykę, środowisko, transport, zdrowie i kulturę. Najwięcej środków przeznaczymy na transport i energetykę. Inwestycje wspierane z programu będą realizowane między innymi przez przedsiębiorstwa, samorządy terytorialne, zarządców dróg krajowych i linii kolejowych, służby ratownicze, organizacji pozarządowe, instytucje ochrony zdrowia czy instytucje kultury – mówił minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.


Czytaj również: Google, Mercedes, IKEA i AMAZON apelują do rządu o wykorzystanie potencjału OZE


Inwestycje w OZE – uwzględniono biogaz i biometan

Realizacja programu FEnIKS pozwoli na zwiększenie efektywności energetycznej mieszkalnictwa, budynków użyteczności publicznej i przedsiębiorstw. Plany obejmują poszerzenie udziału zielonej energii z odnawialnych źródeł w końcowym jej zużyciu.

Inwestycje w infrastrukturę energetyczną mają przynieść poprawę jakości i bezpieczeństwa funkcjonowania sieci elektroenergetycznych oraz rozwój inteligentnych sieci gazowych. Zrealizowane w ramach programu projekty powinny przyczynić się do większej odporności na zmiany klimatu oraz ochrony bioróżnorodności.

W zakresie wysokosprawnej kogeneracji wsparcie będzie dedykowane jednostkom wytwórczym OZE (np. wykorzystujących biomasę lub biogaz). W programie uwzględniono także inwestycje związane z przygotowaniem sieci do wprowadzenia do systemu gazów odnawialnych i niskoemisyjnych, takich jak wodór, biometan, gaz syntezowy.

– Program FEnIKS to największy pod względem finansowym oraz liczby obszarów wsparcia program krajowy w całej Unii Europejskiej. […] Będziemy mogli realizować ważne dla gospodarki i środowiska inwestycje. Środki te będą wspierały m.in. poprawę efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, redukcję gazów cieplarnianych, rozwój sieci ciepłowniczych. I magazynów energii, a także adaptację do zmian klimatycznych. Oraz, co równie ważne, zapobieganie ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami – mówiła wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

źródło: MFiPR, załącznik do uchwały Rady Ministrów

This post is also available in: polski