Przedstawiciele krajów UE, EOG i Szwajcarii dyskutują nad tym, jak realizować cele klimatyczne, by nie zakłócać rozwoju gospodarczego.


27 lutego w Sztokholmie rozpoczął się dwudniowy szczyt Rady Unii Europejskiej ds. Transportu i Energii. Polskę reprezentuje m.in. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Reklama

Cele klimatyczne – ambicje i możliwości

Pierwsza dyskusja ministrów ds. transportu nosiła nazwę „Przyszła polityka transportowa na rzecz konkurencyjnej i neutralnej klimatycznie Europy”. Polska w ramach „podstolika” dyskutowała z przedstawicielami Belgii, Bułgarii, Estonii i Szwajcarii.

– Polskie stanowisko jest jasne. Realizacja ambitnych planów nie może mieć negatywnego wpływu na społeczeństwo i na kondycję polskich przedsiębiorstw w obszarze transportu – mówił A. Adamczyk.

Przedstawiciele wielu państw podkreślali, że z jednej strony konieczna jest świadomość redukcji emisyjności sektora transportowego, z drugiej jednak należy brać pod uwagę regionalne i krajowe uwarunkowania. Takie stanowisko, zgodne z polskim, przedstawiła m.in. Finlandia, Litwa, Czechy oraz Cypr.

Druga sesja dyskusyjna obejmowała wspólną rozmowę ministrów ds. energii i ministrów ds. transportu. Nosiła ona nazwę „Polityka energetyczna i transportowa na rzecz przyspieszonej ekologicznej transformacji sektora transportu po 2030 r.”. Minister infrastruktury RP zasiadał z reprezentantami Austrii, Czech, Holandii, Islandii, Słowenii i Węgier.

A. Adamczyk wskazywał, że obecny etap rozwoju produkcji oraz badań nad niektórymi rodzajami paliw alternatywnych jest zbyt wczesny, by wykorzystywać je na szeroką skalę w sektorze transportu. Dlatego konieczne jest takie definiowanie przepisów prawa, aby możliwe było zwiększenie skali produkcji paliw alternatywnych. Ważne jest również zapewnienie ich dostępności po cenach akceptowalnych dla użytkowników, co ograniczyłoby powstawanie stref wykluczenia komunikacyjnego.

– Trzeba pamiętać o obecnym etapie rozwoju rynku pojazdów o napędzie alternatywnym, który jest bardzo zróżnicowany w poszczególnych państwach i o uzasadnieniu ekonomicznym takich działań – mówił minister.


Czytaj również: Zrównoważony miks paliwowy możliwy tylko przy udziale bioLNG


Z Łotwą o strategicznych inwestycjach

W ramach sztokholmskiego szczytu A. Adamczyk spotkał się z Ministrem Transportu Łotwy Jānisem Vitenbergsem. Celem rozmowy było potwierdzenie ustaleń poczynionych w poprzedniej kadencji łotewskiego parlamentu.

Polska i Łotwa realizują wspólne projekty łączące kraje bałtyckie z Polską i pozostałymi krajami Europy Środkowej i Unii Europejskiej: szlak drogowy Via Baltica – łączący się ze szlakiem Via Carpatia – i Rail Baltica.

– Inwestycje te stanowią kręgosłup komunikacyjny regionu i są dla nas bardzo istotne – powiedział A. Adamczyk.

Dodał, że są to korytarze transportowe, które mają zastosowanie zarówno dla celów cywilnych, gospodarczych, jak i dla celów wojskowych.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE