Przybyła kolejna biogazownia rolnicza. Ile ich jest teraz?

Rejestr wytwórców biogazu rolniczego 2020

Mamy już 114 biogazowni rolniczych. Tyle zawiera ich najnowszy Rejestr wytwórców biogazu rolniczego 2020. Ostatni wpis z 14 października dotyczy biogazowni w Krzesimowie w województwie zachodniopomorskim. Rejestr wytwórców biogazu rolniczego 2020 Czyżby wreszcie coś się ruszyło w branży biogazu? Liczba funkcjonujących w Polsce biogazowni rolniczych wynosi 114. W prowadzonym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa "Rejestrze wytwórców biogazu rolniczego" jest 97 firm produkujących…

czytaj więcej »

Coraz więcej producentów biogazu rolniczego

rejestr wytwórców biogazu

Mamy coraz więcej producentów biogazu z biogazowni rolniczych. W tym roku rejestr wytwórców biogazu prowadzony przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa powiększył się o 6 podmiotów. Zgodnie z przepisami ustawy o odnawialnych źródłach energii, Dyrektor Generalny KOWR jest odpowiedzialny za prowadzenie rejestru wytwórców biogazu rolniczego. Czyli przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania: biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii innych niż mikroinstalacja…

czytaj więcej »

Biogazownie rolnicze. W Polsce przybywa wytwórców biogazu!

Biogazownie rolnicze

Biogazownie rolnicze - przybywa nowych wytwórców. W rejestrze prowadzonym przez KOWR jest ich 95. Tylko w tym roku przybyło ich już 4. Biogazownie rolnicze powinny powstawać jak grzyby po deszczu. Zwłaszcza teraz, gdy staramy się skutecznie walczyć z odpadami i wykorzystywać je np. w produkcji energii. Niestety, tak nie jest mimo wsparcia tego typu inwestycji. Dlatego cieszy nas każda nowa biogazownia…

czytaj więcej »

„Biogazownia od A do Z” – kolejna edycja warsztatów!

Już 25 czerwca (wtorek) odbędzie się kolejna edycja warsztatów "Biogazownia od A do Z". Wydarzenie adresowane jest do wszystkich osób zainteresowanych budową biogazowni, w szczególności rolników, przetwórców spożywczo - rolnych, sadowników, producentów mięsa oraz właścicieli gorzelni. W trakcie warsztatów zwiedzanie instalacji biogazowej w Przybrodzie! Biogaz budzi coraz większe zainteresowanie. Szczególnie wśród właścicieli dużych gospodarstw rolnych, hodowli trzody chlewnej, ferm drobiu, producentów…

czytaj więcej »

III Kongres Biogazu – biogaz musi znaleźć miejsce w PEP2040I

23 listopada br. Ministerstwo Energii przedstawiło projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. Choć prezentacji dokumentu towarzyszyły deklaracje o konieczności produkcji energii elektrycznej z różnych źródeł jako kluczowego elementu bezpieczeństwa energetycznego, miejsce w nim OZE nadal nie jest jasne. W projekcie w niewielkim stopniu uwzględniono rolę biogazowni jako stabilnego źródła energii z jednej strony, z drugiej zaś gotowego rozwiązania problemu…

czytaj więcej »