Mechaniczne przetwarzanie surowców dla biogazowni

inwestycja biomasowa

Mechaniczne przetwarzanie surowców dla biogazowni? Surowców zawierający włókna? Tak! Przy użyciu prasy KAHL. Kukurydza energetyczna jest najczęściej używanym substratem fermentacyjnym do biogazowni. W ostatnich latach poszukiwano alternatywnych rozwiązań w celu częściowego zastąpienia kukurydzy do produkcji biogazu. Odpady i pozostałości rolnicze, takie jak obornik stały, słoma i inne pozostałości plonów, ale także surowce powstające przy działaniach w celu ochrony krajobrazu oraz zielone…

czytaj więcej »

Biomasa agro kontra gaz w energetyce. Unia zmienia podejście

rynek biomasy

Komisja Europejska ogłosiła nowe propozycje taksonomii. Dotyczą włączenia gazu ziemnego i energii jądrowej w energetyce do procedury kwalifikacji tych paliw pierwotnych jako dopuszczonych do finansowania m.in. ze środków publicznych. Zmieniają one podejście do tych dwóch źródeł energii jako „przejściowo zielonych” w porównaniu do wcześniejszych propozycji. Biomasa agro kontra gaz w energetyce Wspomniane propozycje te muszą być jeszcze zaakceptowane przez kraje należące do…

czytaj więcej »

Rola biomasy będzie rosła – uważają przedstawiciele firmy Asket

Rola biomasy będzie rosła

Rola biomasy będzie rosła? O rynku biomasy agro i potencjale jej wykorzystania w rozmowie z Barbarą Pokrzywą i Romanem Długim z firmy Asket, rozmawia Jolanta Kamińska. Firma Asket działa od 1984 r., przetwórstwem biomasy agro zajmuje się od 2003 r. Śledząc historię przedsiębiorstwa można śmiało zaryzykować tezę, że jesteście państwo pionierami w przetwarzaniu biomasy agro w Polsce? Barbara Pokrzywa (BP): Rzeczywiście, działalność…

czytaj więcej »

Produkcja pelletu z biomasy agro nie jest łatwa

produkcja pelletu

Pelletowanie biomasy agro jest procesem technologicznie trudniejszym niż pelletowanie biomasy leśnej występującej w postaci trocin, wiórów czy zrębków. Produkcja pelletu z biomasy agro Pierwszym problemem jest odpowiednie rozdrobnienie biomasy, występującej w postaci łodyg, liści, łupin itp. Średnica pelletu wynosi zwykle 6, 8, 10 i 12 mm. Doświadczenie wskazuje, że optymalna wielkość cząstek biomasy nie powinna przekraczać połowy średnicy pelletu. Drugim wymogiem pelletowania jest zachowanie…

czytaj więcej »

Biopaliwa agro szansą dla transformacji energetycznej

Komisja Europejska biorąc pod uwagę aktualne wydarzenia polityczne, przygotowała projekt działań pod nazwą REPowerEU, mający na celu przyspieszenie transformacji energetycznej dla zmniejszenia zależności energetycznej od Rosji. Dokument podkreśla m.in. rolę rodzimej biomasy w tym procesie. Biopaliwa agro Dyrektywa RED II wprowadziła znaczące ograniczenia pochodzenia biomasy energetycznej, zwłaszcza w stosunku do biomasy leśnej. Dokładną definicję biomasy zawiera Ustawa OZE, która biomasę pochodzenia rolniczego…

czytaj więcej »