Przedawnienie roszczeń po zakończeniu umowy dzierżawy/najmu

Powołując się na art. 677 kodeksu cywilnego, najemca/dzierżawca ma roszczenia w stosunku do wydzierżawiającego o zwrot nakładów koniecznych oraz o zwrot ulepszeń wykonanych w trakcie trwania stosunku dzierżawy na przedmiocie umowy. Tekst: Agnieszka Baudet, Kancelaria Radcy Prawnego „AGRA” Zdjęcie: Pixabay.com Przedawnieniu z art. 677 podlegają roszczenia najemcy o zwrot nakładów koniecznych, wymienionych w art. 663 kodeksu cywilnego i innych nakładów obciążających wynajmującego oraz o…

czytaj więcej »

Jesteśmy i działamy w dobrej sprawie

Miło mi poinformować Państwa, Czytelników „Magazynu Biomasa”, że oto 16 listopada w Jeziorkach koło Poznania odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Rolniczego, na które, ze względów formalnych, musieliśmy trochę poczekać. Tekst: Franciszek Nowak, prezes Polskiego Towarzystwa Rolniczego Jednakże mijający czas był dobrze przez nas wykorzystany, pozwolił na gruntowne i szeroko zakrojone przygotowanie do tematów, które leżą na sercu wielu z nas. Dzięki…

czytaj więcej »

Zbigniew Ajchler: Rolnictwu brakuje wizji i odważnych decyzji

Zbigniew Ajchler, prezes zarządu dwóch Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych – w Izdebnie i Lubosinie – oraz właściciel gospodarstwa rolnego o powierzchni 200 ha i poseł na sejm VIII kadencji opowiada o zagrożeniach i przyszłości gospodarstw produkcyjnych, konkurencyjności polskich produktów rolnych na rynku europejskim oraz braku wizji rolnictwa w zmieniającym się świecie rolniczym w rozmowie z Beatą Klimczak. Tekst: Beata Klimczak Zdjęcie: archiwum Zbigniewa Ajchlera Jest pan posłem, który z racji długiego doświadczenia w  pracy w  rolnictwie niejedno…

czytaj więcej »

Przejęcie PGR-u. Co powinieneś wiedzieć?

Zbycie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ kodeksu cywilnego (k.c.) to nic innego jak zmiana przedsiębiorcy, a więc podmiotu będącego stroną wszelkich umów związanych z działalnością przedsiębiorstwa, dlatego warto w umowie dzierżawy sprawdzić między innymi to, czy dzierżawca miał obowiązek wejścia po stronie zbywcy w umowy cywilno-prawne i stosunki pracy. Tekst: Agnieszka Baudet, Kancelaria Radcy Prawnego „AGRA” Zdjęcie: Pixabay.com Wierzytelności zbywcy związane ze  zbywanym przedsiębiorstwem, w  tym wierzytelności wynikające z  umów, np.…

czytaj więcej »

Obszar Szczególnego Narażenia, czyli cała Polska narażona na… straty?

Polscy rolnicy mają nowy powód do zmartwień. Cały obszar kraju zostanie objęty wymogami związanymi z gospodarowaniem na tzw. OSN-ach, czyli obszarach szczególnego narażenia. Nowa ustawa Prawo wodne dotyczy 335 tys. gospodarstw i spowoduje wydatki inwestycyjne wynoszące 754,7 mln zł – szacują rolnicy. Tekst: Beata Klimczak  Zdjęcie: Pixabay.com Obszarami szczególnie narażonymi są w  100 proc. także powierzchnie kilku innych krajów UE, ale polscy rolnicy wskazują, że obowiązki ich kolegów…

czytaj więcej »