Jak rozwiązać problemy rolnictwa? Amerykanie czekają na pomysły

rolnictwo

Jak rozwiązać problemy rolnictwa? Amerykanie czekają na gotowe pomysły lub technologie. Takie, które pomogą im zwiększyć produkcję o 40 proc. I jednocześnie ograniczyć skutki dla środowiska o 50 proc. Zgłoszenia przyjmują tylko do 9 listopada. Jak rozwiązać problemy rolnictwa USDA poszukuje najbardziej innowacyjnych technologii i praktyk, które można z łatwością wdrożyć w amerykańskim rolnictwie. Aby osiągnąć cele agendy Agriculture Innovation Agenda. Chodzi…

czytaj więcej »

Odnawialne źródła energii rosną w siłę

Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii rosną w siłę. Za 5 lat moce produkcyjne z OZE będą niemal o połowę wyższe niż obecnie według szacunków Międzynarodowej Agencji Energii. Odnawialne źródła energii na fali wznoszącej. Łączne zdolności produkcyjne energii z OZE do 2024 r. mają wzrosnąć o 1,2 TW. W ub.r. wynosiły natomiast 2,5 TW. Największy udział – sięgający 60 proc. – w zwiększeniu mocy…

czytaj więcej »

Zielona energia może być szansą na rozwój regionów?

Zielona energia

Zielona energia może być szansą na rozwój regionów? OZE stają się coraz popularniejsze, a proponowane programy wsparcia tych inwestycji cieszą się dużym zainteresowaniem. Ministerstwo Energii odpowiada za wdrażanie funduszy unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w sektorze energetyki. Podpisano już ponad 670 umów na dofinansowanie w kwocie ponad 9,5 mld zł inwestycji o całkowitej wartości blisko 21…

czytaj więcej »

OZE ratunkiem dla klimatu? IRENA i ONZ łączą siły

OZE ratunkiem dla klimatu?

OZE ratunkiem dla klimatu? Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (IRENA) i ONZ Climate Change (UNFCCC) łączą siły na rzecz walki ze zmianami klimatu. Chcą promować przyjęcie i wykorzystanie energii odnawialnej. Nowe partnerstwo strategiczne opiera się na współpracy, której celem jest stworzenie świata odpornego na zmiany klimatu. Porozumienie podpisali 1 sierpnia w Bonn szefowie IRENA i ONZ ds. Zmian klimatu. Organizacje zgodziły się…

czytaj więcej »

Brak inwestycji w OZE może kosztować Polskę 8 mld zł!

Brak inwestycji w OZE może kosztować Polskę 8 mld zł! - alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. NIK o OZE wypowiada się nie po raz pierwszy. Osiągnięcie przez Polskę założonego celu 15 proc. udziału OZE w ogólnym zużyciu energii brutto w 2020 r. może być zagrożone. W 2016 roku wskaźnik ten nieznacznie przekroczył tylko 11 proc. i był najniższy od 2013 r. Dlatego Polska…

czytaj więcej »