Światowa zdolność do wytwarzania zielonej energii rośnie najszybciej od 30 lat – donosi najnowszy raport Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA). Istnieje więc realna szansa na to, że cel zakładający globalne potrojenie produkcji do 2030 roku, może zostać osiągnięty. W realizacji założeń IEA dostrzega znaczącą rolę biogazu.

Reklama

Energia odnawialna wyprzedzi źródła kopalne w 2025 r.

Według Renewables 2023, raportu IEA, ilość odnawialnej energii elektrycznej na całym świecie wzrosła w 2023 r. o 50%, osiągając niemal 510 GW. Największy przyrost odnotowały Chiny, które w 2023 r. uruchomiły tyle samo instalacji fotowoltaicznych, co cały świat w 2022 r. Ilość energii pozyskanej z wiatru zwiększyła się tam o 66% rok do roku. Rekordy wzrostu mocy odnawialnej osiągnęły także Europa, Stany Zjednoczone i Brazylia.

Zgodnie z przewidywaniami ekspertów OZE mają stać się największym źródłem globalnej produkcji energii elektrycznej już na początku 2025 roku, wyprzedzając paliwa kopalne. Analitycy Międzynarodowej Agencji Energetycznej szacują, że globalna moc energii odnawialnej w latach 2023-2028 wzrośnie do 7 300 GW, w czym największy udział będą miały niezmiennie słońce i wiatr, jednak rola biogazu wydaje się coraz bardziej znacząca.

Biogaz w transformacji energetycznej

Po raz pierwszy w raporcie IEA dotyczącym rynku energii odnawialnej eksperci przygotowali specjalną sekcję poświęconą biogazowi, który świat zaczął postrzegać jako gotową do użycia technologię pomocną w celu przyspieszenia dekarbonizacji. Dlatego wiele krajów opracowuje konkretne polityki, gdzie biogaz staje się kluczowym elementem w strategiach transformacji energetycznej.
Zgodnie z danymi opracowanymi przez analityków IEA łączna produkcja biogazu i biometanu na świecie w 2022 r. wzrosła o 17% w porównaniu z 2017 r. Prawie połowa wyprodukowanego globalnie biogazu pochodziła z Europy, za kolejne 21% odpowiadały Chiny, a w dalszej kolejności – Stany Zjednoczone (12%) i Indie (9%).
W porównaniu z latami 2017-2022 eksperci spodziewają się globalnego wzrostu produkcji biogazu w latach 2023-2028, szczególnie w Europie i USA.


Zarejestruj się na Kongres Biometanu
„IEA (…) przewiduje, że w wyniku wprowadzenia nowej polityki w ponad 13 krajach w ubiegłym roku, tempo wzrostu sektora biogazu przyspieszy z 19% w latach 2017-2022 do 32% w latach 2023-2028 – mówiła Charlotte Morton OBE, dyrektor naczelna Światowego Stowarzyszenia Biogazu.

W 2023 roku na znaczeniu zyskał także sektor biopaliw. Oczekuje się, że rynki wschodzące, szczególnie Brazylia i Indie, będą napędzać 70% globalnego popytu, ponieważ tam dostrzega się szczególny potencjał biopaliw w sektorach, takich jak transport lotniczy czy drogowy.

Wyzwania i bariery

Według raportu IEA do osiągnięcia celu jakim jest potrojenie mocy odnawialnych źródeł energii do 2030 roku, różni się znacznie w zależności od kraju, regionu i technologii. W rozwiniętych i dużych gospodarkach oznaczałoby to zajęcie się wyzwaniami, takimi jak niepewność polityczna w niestabilnym środowisku gospodarczym, niewystarczające inwestycje w infrastrukturę sieciową oraz uciążliwe bariery administracyjne i opóźnienia w zezwoleniach. Na rynkach wschodzących i rozwijających się główne problemy to dostęp do finansowania czy solidne ramy regulacyjne.

„Nadal istnieją duże przeszkody do pokonania (…) – powiedział dyrektor wykonawczy IEA Fatih Birol. – Dla mnie najważniejszym wyzwaniem dla społeczności międzynarodowej jest szybkie zwiększanie finansowania i wdrażania odnawialnych źródeł energii w większości gospodarek wschodzących i rozwijających się, z których wiele pozostaje w tyle w działaniach związanych z transformacją energetyczną. Od tego zależy potrojenie produkcji”.

Rynek biogazu i biometanu. Czytaj za darmo w internecie!

źródło: IEA

zdjęcie: freepik

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE