PE: biomasa nadal w unijnym miksie energii odnawialnej

ciepłownia na biomasę

14. września Parlament Europejski przegłosował ostateczne stanowisko w sprawie dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (RED III). Parlament Europejski chce, aby do 2030 roku energia odnawialna była wykorzystywana w znacznie większym stopniu, przy znacznym ograniczeniu jej zużycia.

Cel – 45% energii odnawialnej do 2030 r.

Nowa rewizja dyrektywy z 2018 r. w sprawie energii odnawialnej została przegłosowana z wynikiem: 418 za, 109 przeciw i 111 wstrzymujących. Dyrektywa jest częścią przedstawionego w ub.r. pakietu klimatycznego „fit for 55”, którego celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 55% przed końcem 2030.

Europosłowie zagłosowali za zwiększeniem udziału energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii w UE do 45% do 2030 roku, w ramach rewizji dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (RED). Ponadto zatwierdzono cele dotyczące oszczędności energii zwiększone do 40% końcowego zużycia energii i 42,5% zużycia energii pierwotnej. Zmiana prawa UE ma pomóc w walce ze zmianami klimatu i zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne.


Biomasa sposobem na kryzys energetyczny? Na to pytanie poszukamy odpowiedzi podczas IV Konferencji Biomasa i paliwa alternatywne w ciepłownictwie. Sprawdź!


Biomasa – co dalej?

Zieloni i lewica próbowali naciskać na jeszcze wyższy cel dotyczący odnawialnych źródeł energii, który zakładał osiągnięcie poziomu 55-56% energii z OZE do 2030 r. Eurodeputowani wyrażali również swoje poglądy dotyczące biomasy. Reprezentanci radykalnej lewicy byli przeciwni utrzymaniu biomasy w definicji energii odnawialnej.

Ostatecznie jednak poparto włączenie biomasy do unijnego miksu energii odnawialnej, ale na poziomie, który nie powinien przekraczać średniej odnotowanej w latach 2017-2022, pamiętając, że bioenergia stanowi prawie 60% odnawialnych źródeł energii w UE .

Tekst Parlamentu wprowadza stopniowe wycofywanie biomasy, nie wskazuje jednak daty końcowej. Nie zadowoliłaby ona ekologów i lewicy, którzy wezwali do całkowitego wycofania biomasy do 2030 roku.

– To, co wielu z was proponuje, to kontynuacja palenia lasów ze względu na klimat – powiedziała Marie Toussaint, francuska eurodeputowana z Zielonych/EFA.

Mimo to tekst popiera zniesienie dopłat do biomasy wykorzystywanej w elektrowniach, a także wyłączenie oleju palmowego i soi z biopaliw transportowych.

 

Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

źródło: euractive, europarl.europa.eu

This post is also available in: polski

bem