Brak inwestycji w OZE może kosztować Polskę 8 mld zł! – alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. NIK o OZE wypowiada się nie po raz pierwszy.

Osiągnięcie przez Polskę założonego celu 15 proc. udziału OZE w ogólnym zużyciu energii brutto w 2020 r. może być zagrożone. W 2016 roku wskaźnik ten nieznacznie przekroczył tylko 11 proc. i był najniższy od 2013 r.

Reklama

Dlatego Polska prawdopodobnie stanie przed koniecznością dokonania transferu energii z OZE z państw członkowskich, które mają nadwyżkę tej energii.

Koszty tego transferu mogą wynieść nawet 8 mld zł.

NIK o negatywnym wpływie

NIK wskazuje, że na rozwój energetyki odnawialnej w naszym kraju negatywnie wpływały m.in.:

  • brak konsekwentnej polityki państwa wobec odnawialnych źródeł energii,
  • opóźnienia w wydawaniu przepisów wykonawczych
  • oraz brak stabilnego i przyjaznego otoczenia prawnego, zapewniającego bezpieczeństwo i  przewidywalność inwestycji w OZE, w szczególności w sektorze energii elektrycznej.

Redukcja CO2 jest kluczowym zagadnieniem klimatycznym na świecie. Niestety Polska ma jedną z najwyższych w Europie emisji dwutlenku węgla w stosunku do wyprodukowanej energii elektrycznej (1 kWh).

Dlatego musimy się dostosować

Poza tym polityka Unii Europejskiej dotycząca klimatu i energii została określona w pakiecie klimatyczno-energetycznym. Częścią tego pakietu jest rozwój energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii, wynikający z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 kwietnia 2009 r (2009/28/WE).

W  tej dyrektywie określony został cel dla państw członkowskich UE, którym ma być zwiększenie udziału energii wytwarzanej z OZE w bilansie energii finalnej Unii Europejskiej do 20 proc. w 2020 r., przy czym dla Polski udział ten w 2020 r. ma wynosić 15 proc.

Więcej na ten temat: Zielona energia dostała zadyszki

Zdjęcie: pixabay.com

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj najnowszy numer Magazynu Biomasa!

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE