Pomiot kurzy to problematyczny substrat w biogazowni? Niekoniecznie

Pomiot kurzy uważany jest za trudny substrat w biogazowni. Związane jest to przede wszystkim z wysokimi stężeniami azotu amonowego, co może powodować problemy w eksploatacji instalacji biogazowej. Rozwiązaniem może być zastosowanie kofermentacji czyli wspólnej fermentacji co najmniej dwóch składników. Efekt? Większa produkcja biogazu. Polska produkuje rocznie ponad 9 mld jaj. Będąc europejskim liderem w hodowli drobiu moglibyśmy dynamicznie rozwijać rynek biogazowni…

czytaj więcej »

III Konferencja Biowęgiel w Polsce za nami!

W ostatnim tygodniu maja w poznańskim Hotelu IOR Centum Kongresowe odbyła się III Konferencja Biowęgiel w Polsce – nauka, technologia, biznes. Grono ekspertów rozmawiało przede wszystkim o biowęglu w gospodarce o obiegu zamkniętym. W ostatnich kilku latach w Polsce obserwuje się coraz większe zainteresowanie termicznymi technologiami przetwarzania biomasy, odpadów biodegradowalnych czy osadów ściekowych do biowęgla. Porusza się także kwestie potencjalnego zastosowaniami samego…

czytaj więcej »

Biowęgiel jako komponent nawozów organicznych

Czy biowęgiel ma szansę jako potencjalny komponent nawozów organicznych? Aktualnie na świecie obserwuje się wzrost zapotrzebowania na żywność. Nie zawsze jest jednak możliwe zwiększenie powierzchni gruntów uprawnych. Z  tego powodu poszukuje się rozwiązań pozwalających na uzyskanie wyższych plonów z danej jednostki powierzchni. Nawożenie jest procesem polegającym na dostarczeniu do gleby substancji, które pozwalają na poprawienie jej właściwości. Dotyczy to zwłaszcza zawartości…

czytaj więcej »

Biowęgiel. Wciąż odkrywamy możliwości jego zastosowania

W marcu rząd przyjął projekt nowelizacji OZE. Do projektu Ustawy weszły dwie nowe definicje: biowęgiel oraz toryfikat.   Tekst: Anna Rozkosz, CEO DAK GPS Sp. z o.o Zdjęcie: pixabay.com   O ile ten drugi produkt przede wszystkim jest wykorzystywany na cele energetyczne, jego zastosowanie jest znane i  ugruntowane, a rynek optymistycznie się rozwija w Europie i na świecie, o tyle biowęgiel to bardzo interesujące rozwiązanie,…

czytaj więcej »