Biowęgiel pozyskiwany z biomasy i osadów ściekowych staje się w Europie coraz popularniejszym surowcem wykorzystywanym w energetyce, rolnictwie i przemyśle. W odpowiedzi na duże zainteresowanie tematem otrzymywania i zastosowania biowęgla, „Magazyn Biomasa” wspólnie z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Opolu organizuje  konferencję „Biowęgiel w Polsce. Nauka, technologia, biznes”.

Reklama

TERMIN:

30-31 maja 2016 r.

MIEJSCE:

Hotelu NARVIL **** Conference & SPA w Serocku koło Warszawy

PROGRAM KONFERENCJI*:

30 maja 2016 r. (poniedziałek)

11:00 – 12:00   Rejestracja uczestników

12:00 – 13:00  Obiad powitalny

13:00 – 13:15   Uroczyste otwarcie konferencji

13:15 – 13:30   Powitanie

Biowęgiel odkrywany na nowo, Hans-Peter Schmitd, Ithaka Institute, członek komitetu sterującego European Biochar Fundation (połączenie video, 15 min)

13:30 – 14:15 Wykład otwierający

Biowęgiel – nauka i przemysł, prof. dr hab. rer. nat. Bruno Glaser, Martin Luther University Halle-Wittenberg, członek komitetu sterującego European Biochar Fundation (45 min)

14:15 – 16:30 Sesja I. Biowęgiel – technologie i środowisko

Prowadzenie sesji: prof. dr hab. rer. nat. Bruno Glaser, Martin Luther University Halle-Wittenberg

1. Prawne i jakościowe wymagania dla importu, produkcji i wprowadzania na rynek biowęgla oraz stosowania w ilości powyżej 1 tony/rok w krajach UE, Edward Someus, biochar S&T senior engineer, Terra Humana Ltd.

2. Technologie produkcji biowęgli – zalety i wady, dr hab. inż. Halina Pawlak-Kruczek prof. PWr., dr inż. Marcin Dębowski, mgr inż. Michał Czerep , Politechnika Wrocławska

3. Technologia wytwarzania biowęgla firmy FLUID, Jan Gładki, prezes zarządu firmy FLUID

4. Wpływ biowęgla na wzrost i plonowanie drzew jabłoni, brzoskwini i nektaryny, dr hab. Lidia Sas Paszt, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.

5. Produkty na bazie biowęgla jako polepszczacze glebowe i innowacyjne nawozy do stosowania w rolnictwie, Edward Someus, biochar S&T senior engineer, Terra Humana Ltd.

6. Aspekty prawe i wymagania jakościowe dla biowęgla wprowadzanego do gleb, dr inż. Krystyna Malińska, Politechnika Częstochowska, dr Katarzyna Mełgieś, Katedra Prawa Administracyjnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, radca prawny Mielke Mełgieś Piwowar Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.p. w Warszawie

Dyskusja

16:30 – 17:00   Przerwa kawowa

17:00 – 19:00  Sesja II. Od osadów ściekowych do biowęgla

Prowadzenie sesji: dr hab. Patryk Oleszczuk, prof. UMCS

1. Osady ściekowe jako substraty dla nowych produktów, prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak, Politechnika Częstochowska

2. Wymagania prawne dla przetwarzania osadów ściekowych do biowęgla, dr Katarzyna Mełgieś, Katedra Prawa Administracyjnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, radca prawny Mielke Mełgieś Piwowar Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.p. w Warszawie, dr inż. Krystyna Malińska, Politechnika Częstochowska,

3. Biowęgle z osadów ściekowych – korzyści i zagrożenia, dr hab. Patryk Oleszczuk, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie

4. Własność przemysłowa w technologiach przyjaznych środowisku, dr inż. Marek Bury, europejski rzecznik patentowy, Kancelaria patentowa Bury & Bury

Dyskusja

20:00 – Uroczysty bankiet

31 maja 2016 r. (wtorek)

9:00 – 10:30 Sesja III. Biowęgiel i osady ściekowe – właściwości i potencjalne zastosowania cz. 1

Prowadzenie sesji: prof. dr hab. Małgorzata Kacprzak, Politechnika Częstochowska

1. Osady ściekowe w technologii produkcji klinkieru portlandzkiego na przykładzie projektu We4Clinker, przedstawiciel firmy CEMEX Polska Sp. z o.o.

2. Technologia pirolizy biomasy i odpadów na podstawie doświadczeń ICiMB, dr inż. Franciszek Sładeczek, dr inż. Ewa Głodek-Bucyk, dr inż. Patryk Weisser, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Opolu

3. Wybrane właściwości biokompozytów na osnowie polimerów biodegradowalnych z dodatkiem biowęgla z osadów ściekowych, dr hab. inż. Przemysław Postawa, prof. PCz., Zakład Przetwórstwa Polimerów, Politechnika Częstochowska

4. Badania i certyfikacja: biowęgiel, osady ściekowe, stałe paliwa wtórne, dr inż. Patryk Weisser, dr Joanna Poluszyńska, Laboratorium Innowacyjnych Materiałów i Monitorowania Środowiska, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Opolu

Dyskusja

10:30 – 11:00   Przerwa kawowa

11:00 – 12.30 Sesja IV. Biowęgiel i osady ściekowe – właściwości i potencjalne zastosowania – cz. 2

Prowadzenie sesji: dr hab. inż. Jacek Dach, prof. UP

1. Biowęgiel jako materiał pomocniczy w procesie kompostowania i wermikompostowania, dr inż. Krystyna Malińska, Politechnika Częstochowska

2. Wpływ dodatku biowęgla na emisje w procesie kompostowania odpadów organicznych, dr hab. inż. Jacek Dach, prof. UP, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

3. Ocena stanu materii organicznej oraz aktywności respiracyjnej i enzymatycznej gleby po aplikacji biowęgla, mgr inż. Monika Mierzwa – Hersztek, Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

, dr Monika Mierzwa – Hersztek, Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

12:30 – 13:00   Obiad

13:00 – 14:30 Sesja V.  Biowęgiel – badania, rozwój, innowacje

1. Nauka i przemysł – synergia w nowym horyzoncie, prelegent do potwierdzenia

2. Możliwości finansowania innowacji, prelegent do potwierdzenia

Dyskusja.

14:30 – 15:00 Sesja posterowa – konkurs

15:00 – Uroczyste zakończenie konferencji

* Powyższy program jest uaktualniany o nowe zgłoszenia referatów

Kontakt:

 Maciej Kosiński
„Magazyn Biomasa”
tel. 792 122 038

m.kosinski@magazynbiomasa.pl

Patryk Weisser
tel. 77 456 32 01 wew. 360
kom. 600 322 213

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE