II Konferencja Biowęgiel w Polsce – program ramowy wydarzenia

Już za 3 tygodnie w Hotelu Ossa k/Rawy Mazowieckiej odbędzie się II Konferencja „Biowęgiel w Polsce: nauka, technologia, biznes”. Tegoroczna edycja, z uwagi na światowe trendy rozwoju branży oraz kierunki badań naukowych, będzie w szczególności poświęcona zagadnieniom związanym z zastosowaniem biowęgla w rolnictwie oraz ochronie środowiska.

Konferencja skierowana jest do naukowców, praktyków, przedstawicieli przemysłu i biznesu oraz administracji publicznej. Ideą konferencji „Biowęgiel w Polsce: nauka, technologia, biznes” jest stworzenie w Polsce płaszczyzny dla wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy światem nauki, przemysłem i biznesem w obszarze tematyki związanej z wytwarzaniem biowęgla i jego  zastosowaniami.

Organizatorami wydarzenia są Biomass Media Group Sp. z o.o., wydawca „Magazynu Biomasa”, oraz Instytut Inżynierii Procesowej i Środowiska z Opola.

TERMIN:

05-06 czerwca 2017 r.

MIEJSCE:

Hotel Ossa**** k/Rawy Mazowieckiej

PROGRAM KONFERENCJI*:

05 czerwca 2017 r.


11:00 – 12:00 Rejestracja uczestników i poczęstunek kawowy

12:00 – 12:15 Otwarcie konferencji

12:15 – 14:15 Sesja I. Substraty i technologie do otrzymywania biowęgla

Prowadzenie sesji: dr inż. Patryk Weisser, Instytut Inżynierii Procesowej i Środowiska z Opola

1. Technologia do wytwarzania biowęgla FLUID S.A., Jan Gładki, FLUID SA

2. Toryfikacja biomasy różnych typów. Wielopoziomowy reaktor taśmowy – doświadczenia z instalacji pilotażowej, mgr inż. Łukasz Niedźwiedzki, Politechnika Wrocławska

3. Technologia do wytwarzania biowęgla TIMEX S.A., Paweł Drobnik, Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju Produktu, TIMEX SA

4. Instalacja testowa do wytwarzania biowęgla z różnych rodzajów biomasy, dr inż. Franciszek Sładeczek, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział IPMB w Opolu

Dyskusja

14:45 – 15:45 Lunch

15:45 – 17:00 Sesja II. Technologia DAK GPS

1. Toryfikacja i agro-biowęgiel, wyzwania i możliwości, Dariusz Zych, specjalista ds rynku biomasy, ekspert DAK GPS

2. Rynek toryfikatu i biowęgla w Polsce, Anna Rozkosz, DAK GPS

3. International Biomass Torrefaction Council [an AEBIOM Network – prezentacja online, Michael Wild, Prezes Zarządu International Biomass Torrefaction Council

Dyskusja

17:00 – 18:30 Sesja III. Zastosowania biowęgla w rolnictwie i ogrodnictwie

Prowadzenie sesji:  prof. Małgorzata Kacprzak, Politechnika Częstochowska

1. Możliwość wykorzystania biowęgla w uprawach ogrodniczych, mgr Mateusz Frąc, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

2. Wykorzystaniem biowęgla jako podłoża w produkcji szklarniowej ogórka i pomidora, dr inż. Agnieszka Medyńska – Juraszek, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

3. Dobre praktyki w zakresie ochrony własności intelektualnej. Budowa przewagi konkurencyjnej w oparciu o bezpieczny know-howPaweł Zouner,  adwokat, Kancelaria Prawna Zouner Legal


06 czerwca 2017 r.

9:00 – 10:30 Sesja IV. Zastosowanie biowęgla w ochronie środowiska i budownictwie

Prowadzenie sesji: dr inż. Wojciech Czekała, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

1. Możliwość wykorzystania biowęgla w rekultywacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi, dr inż. Agnieszka Medyńska – Juraszek, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2. Biowęgiel jako sorbent do redukcji rtęci z gazów odlotowych, dr inż. Ewa Głodek-Bucyk, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział IPMB w Opolu

3. Biowęgiel w remediacji zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnymprof. Małgorzata Kacprzak, Politechnika Częstochowska

4. Wpływ biowęgla na ograniczanie emisji amoniaku podczas kompostowania pomiotu kurzego, dr inż. Krystyna Malińska, Politechnika Częstochowska

Dyskusja

10:30 – 11:00   Przerwa kawowa

11:00 – 12.30 Sesja V. Innowacje biowęglowe

1. Wykorzystanie biowęgla w procesie fermentacji metanowej, dr inż Wojciech Czekała, Instytut Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

2. Adsorpcja wybranych jonów metali ciężkich na biowęglu pochodzącym z komunalnych osadów ściekowych, mgr Ewelina Ślęzak, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział IPMB w Opolu

3. Urządzenia obrotowe do suszenia  energetycznego wykorzystania osadu pościekowego oraz do produkcji  substratów wegetacyjnych, Waldemar Klapp, Prezes Zarządu 3R Systems

12:30 – 14:00 Sesja VI.  Perspektywy rozwoju rynku biowęglowego

Prowadzenie sesji: dr inż. Krystyna Malińska, Politechnika Częstochowska

1. Szanse i zagrożenia finansowania projektów innowacyjnych ze środków UE. Jak uniknąć sporów z instytucjami wdrażającymi i jakie perspektywy finansowania ma w najbliższym czasie przed sobą branża biowęglaPaweł Zouner, adwokat, Kancelaria Prawna Zouner Legal

2. Przedsiębiorca Innowator. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i nauki w obszarze B+R+I i inwestycji, dr inż. Patryk Weisser, Instytut Inżynierii Procesowej i Środowiska w Opolu

 

* Powyższy program jest uaktualniany o nowe zgłoszenia referatów.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji: www.polskibiowegiel.pl

Kontakt z organizatorem:

 Maciej Kosiński
„Magazyn Biomasa”
tel. 792 122 038

m.kosinski@magazynbiomasa.pl

This post is also available in: polski