Sadownicy wciąż poszukują rozwiązań, które pozwoliłyby tanio produkować owoce wysokiej jakości. Rozwiązaniem może być zastosowanie nawozów na bazie biowęgla, który podnosi jakość gleby i dzięki temu wpływa na zwiększenie plonowania.

Reklama
Straty w środkach agrochemicznych takich jak nawozy, herbicydy i pestycydy mogą być złagodzone przez zdolność biowęgla do zachowywania tych związków. Biowęgiel ulepsza niektóre podstawowe właściwości gleby i jest nie tylko bardziej trwały i ma dłuższe działanie niż oryginalna rozkładająca się substancja organiczna, ale również wykazuje wyższą wydajność na jednostkę węgla dodanego do gleby.
Temat wpływu biowęgla na wzrost i plonowanie drzew owocowych zostanie poruszony podczas I Konferencji „Biowęgiel w Polsce: nauka, technologia, biznes”, organizowanej przez „Magazyn Biomasa”, wspólnie z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych z Opola. Prelekcję „Wpływ biowęgla na wzrost i plonowanie drzew jabłoni, brzoskwini i nektaryny”,  podczas której zostaną zaprezentowane wyniki prowadzonych od 2014 r. badań, wygłosi dr hab. Lidia Sas Paszt z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Wystąpienie odbędzie się 30 maja, podczas I sesji tematycznej: Biowęgiel – technologie i zastosowanie.
TERMIN KONFERENCJI:

30-31 maja 2016 r.

MIEJSCE:

Hotel NARVIL **** Conference & SPA w Serocku koło Warszawy

PROGRAM KONFERENCJI*:

30 maja 2016 r. (poniedziałek)

11:00 – 12:00   Rejestracja uczestników.

12:00 – 13:00   Obiad powitalny.

13:00 – 13:15   Uroczyste otwarcie konferencji.

13:15 – 13:30   Powitanie.

Biowęgiel odkrywany na nowo/Biochar redescovered, Hans-Peter Schmitd, Ithaka Institute, Szwajcaria, członek komitetu sterującego European Biochar Fundation (połączenie video, 15 min).

13:30 – 14:15 Wykład otwierający.

Biowęgiel – nauka i przemysł/Biochar – science and industry, prof. dr hab. rer. nat. Bruno Glaser, Martin Luther University Halle-Wittenberg, Niemcy, członek komitetu sterującego European Biochar Fundation (45 min).

14:15 – 16:30 Sesja I. Biowęgiel – technologie i środowisko

Prowadzenie sesji: prof. dr hab. rer. nat. Bruno Glaser, Martin Luther University Halle-Wittenberg.

1. Prawne i jakościowe wymagania dla importu, produkcji i wprowadzania na rynek biowęgla oraz stosowania w ilości powyżej 1 tony/rok w krajach UE, Edward Someus, biochar S&T senior engineer, Terra Humana Ltd.

2. Technologia pirolizy na podstawie doświadczeń ICiMB, dr inż. Franciszek Sładeczek, dr inż. Patryk Weisser, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Opolu

3. Technologia wytwarzania biowęgla firmy FLUID, Jan Gładki, prezes zarządu firmy FLUID

4. Wpływ biowęgla na wzrost i plonowanie drzew jabłoni, brzoskwini i nektaryny, dr hab. Lidia Sas Paszt, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.

5. Produkty na bazie biowęgla jako polepszczacze glebowe i innowacyjne nawozy do stosowania w rolnictwie, Edward Someus, biochar S&T senior engineer, Terra Humana Ltd.

6. Aspekty prawe i wymagania jakościowe dla biowęgla wprowadzanego do gleb, dr inż. Krystyna Malińska, Politechnika Częstochowska, dr Katarzyna Mełgieś, Katedra Prawa Administracyjnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, radca prawny Mielke Mełgieś Piwowar Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.p. w Warszawie

Dyskusja.

16:30 – 17:00   Przerwa kawowa

17:00 – 19:00  Sesja II. Od osadów ściekowych do biowęgla

Prowadzenie sesji: dr hab. Patryk Oleszczuk, prof. UMCS

1. Osady ściekowe jako substraty dla nowych produktów, prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak, Politechnika Częstochowska

2. Wymagania prawne dla przetwarzania osadów ściekowych do biowęgla, dr inż. Krystyna Malińska, Politechnika Częstochowska, dr Katarzyna Mełgieś, Katedra Prawa Administracyjnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, radca prawny Mielke Mełgieś Piwowar Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.p. w Warszawie

3. Biowęgle z osadów ściekowych – korzyści i zagrożenia, dr hab. Patryk Oleszczuk, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie

4. Własność przemysłowa w technologiach przyjaznych środowisku, dr inż. Marek Bury, europejski rzecznik patentowy, Kancelaria patentowa Bury & Bury

Dyskusja.

20:00 – Uroczysty bankiet.

31 maja 2016 r. (wtorek)

9:00 – 10:30 Sesja III. Biowęgiel z osadów ściekowych – właściwości i potencjalne zastosowania

Prowadzenie sesji: prof. dr hab. Małgorzata Kacprzak, Politechnika Częstochowska.

1.Badania i certyfikacja: biowęgiel, osady ściekowe, stałe paliwa wtórne, dr inż. Patryk Weisser, Laboratorium Innowacyjnych Materiałów i Monitorowania Środowiska, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Opolu

2.Biowęgiel z osadów ściekowych w technologii oczyszczania gazów przemysłowych, dr inż. Franciszek Sładeczek, dr inż. Ewa Głodek-Bucyk, dr inż. Patryk Weisser, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Opolu

3.Wybrane właściwości biokompozytów na osnowie polimerów biodegradowalnych z dodatkiem biowęgla z osadów ściekowych, dr hab. inż. Przemysław Postawa, prof. PCz., Zakład Przetwórstwa Polimerów, Politechnika Częstochowska

Dyskusja

10:30 – 11:00 Przerwa kawowa

11:00 – 12.30 Sesja IV. Biowęgiel w zastosowaniach

Prowadzenie sesji: dr hab. inż. Jacek Dach, prof. UP

1.Biowęgiel jako materiał pomocniczy w procesie kompostowania i wermikompostowania, dr inż. Krystyna Malińska, Politechnika Częstochowska

2.Wpływ dodatku biowęgla na emisje w procesie kompostowania odpadów organicznych, dr hab. inż. Jacek Dach, prof. UP, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

12:30 – 13:00   Obiad

13:00 – 14:30 Sesja V.  Biowęgiel – badania, rozwój, innowacje

1. Nauka i przemysł – synergia w nowym horyzoncie,  prelegent do potwierdzenia.

2. Możliwości finansowania innowacji,  prelegent do potwierdzenia.

Dyskusja.

14:30 – 15:00 Sesja posterowa – konkurs.

15:00 – Uroczyste zakończenie konferencji.

Rejestracja na konferencję: http://polskibiowegiel.pl/rejestracja/

Kontakt z organizatorem:

Maciej Kosiński, tel. 792 122 038

m.kosinski@magazynbiomasa.pl

Zdjęcie: ogrodinfo.pl

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE