Biowęgiel – innowacyjny surowiec uzyskiwany w procesie pirolizy biomasy – zdobywa od kilku lat światowe rynki. Także Polska dostrzega jego potencjał. Wyrazem rosnącego zainteresowania biowęglem jest II Konferencja „Biowęgiel w Polsce: nauka, technologia, biznes” organizowana 5-6 czerwca w Hotelu Ossa k/Rawy Mazowieckiej.

Reklama

Tegoroczna edycja wydarzenia skupi się na roli biowęgla w rolnictwie i ochronie środowiska, choć surowiec może być wykorzystywany także w innych sektorach gospodarki: ogrodnictwie, budownictwie, energetyce, przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym.

Konferencja, organizowana przez spółkę Biomass Media Group, wydawcę „Magazynu Biomasa” oraz Instytut Inżynierii Procesowej i Środowiska z Opola, jest jedynym w Polsce wydarzeniem kompleksowo podejmującym temat biowęgla – zarówno pod kątem prowadzonych badań naukowych, zastosowań surowca, jak i dostępnych w kraju technologii do produkcji biowęgla.

Gospodarki, które dzisiaj uznajemy za najbardziej innowacyjne, postawiły na współpracę ośrodków akademickich z biznesem, dlatego wśród uczestników konferencji znajdują się  naukowcy, praktycy, przedstawiciele przemysłu i administracji rządowej, co stwarza płaszczyznę dla wymiany wiedzy i doświadczeń.

Formularz rejestracyjny: http://polskibiowegiel.pl/pl/rejestracja/

TERMIN:

05-06 czerwca 2017 r.

MIEJSCE:

Hotel Ossa**** k/Rawy Mazowieckiej

PROGRAM KONFERENCJI*:

05 czerwca 2017 r.


11:00 – 12:00 Rejestracja uczestników i poczęstunek kawowy

12:00 – 12:15 Otwarcie konferencji

12:15 – 14:15 Sesja I. Substraty i technologie do otrzymywania biowęgla

Prowadzenie sesji: dr inż. Patryk Weisser, Instytut Inżynierii Procesowej i Środowiska z Opola

1. Technologia do wytwarzania biowęgla FLUID S.A., Jan Gładki, FLUID SA

2. Toryfikacja biomasy różnych typów. Wielopoziomowy reaktor taśmowy – doświadczenia z instalacji pilotażowej, mgr inż. Łukasz Niedźwiedzki, Politechnika Wrocławska

3. Technologia do wytwarzania biowęgla TIMEX S.A., Paweł Drobnik, Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju Produktu, TIMEX SA

4. Instalacja testowa do wytwarzania biowęgla z różnych rodzajów biomasy, dr inż. Franciszek Sładeczek, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział IPMB w Opolu

Dyskusja

14:45 – 15:45 Lunch

15:45 – 17:00 Sesja II. Technologia DAK GPS

1. Toryfikacja i agro-biowęgiel, wyzwania i możliwości, Dariusz Zych, specjalista ds rynku biomasy, ekspert DAK GPS

2. Rynek toryfikatu i biowęgla w Polsce, Anna Rozkosz, DAK GPS

3. International Biomass Torrefaction Council [an AEBIOM Network – prezentacja online, Michael Wild, Prezes Zarządu International Biomass Torrefaction Council

Dyskusja

17:00 – 18:30 Sesja III. Zastosowania biowęgla w rolnictwie i ogrodnictwie

Prowadzenie sesji:  prof. Małgorzata Kacprzak, Politechnika Częstochowska

1. Możliwość wykorzystania biowęgla w uprawach ogrodniczych, mgr Mateusz Frąc, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

2. Wykorzystaniem biowęgla jako podłoża w produkcji szklarniowej ogórka i pomidora, dr inż. Agnieszka Medyńska – Juraszek, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

3. Dobre praktyki w zakresie ochrony własności intelektualnej. Budowa przewagi konkurencyjnej w oparciu o bezpieczny know-howPaweł Zouner,  adwokat, Kancelaria Prawna Zouner Legal


06 czerwca 2017 r.

9:00 – 10:30 Sesja IV. Zastosowanie biowęgla w ochronie środowiska i budownictwie

Prowadzenie sesji: dr inż. Wojciech Czekała, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

1. Możliwość wykorzystania biowęgla w rekultywacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi, dr inż. Agnieszka Medyńska – Juraszek, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2. Biowęgiel jako sorbent do redukcji rtęci z gazów odlotowych, dr inż. Ewa Głodek-Bucyk, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział IPMB w Opolu

3. Biowęgiel w remediacji zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnymprof. Małgorzata Kacprzak, Politechnika Częstochowska

4. Wpływ biowęgla na ograniczanie emisji amoniaku podczas kompostowania pomiotu kurzego, dr inż. Krystyna Malińska, Politechnika Częstochowska

Dyskusja

10:30 – 11:00   Przerwa kawowa

11:00 – 12.30 Sesja V. Innowacje biowęglowe

1. Wykorzystanie biowęgla w procesie fermentacji metanowej, dr inż Wojciech Czekała, Instytut Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

2. Adsorpcja wybranych jonów metali ciężkich na biowęglu pochodzącym z komunalnych osadów ściekowych, mgr Ewelina Ślęzak, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział IPMB w Opolu

3. Urządzenia obrotowe do suszenia  energetycznego wykorzystania osadu pościekowego oraz do produkcji  substratów wegetacyjnych, Waldemar Klapp, Prezes Zarządu 3R Systems

12:30 – 14:00 Sesja VI.  Perspektywy rozwoju rynku biowęglowego

Prowadzenie sesji: dr inż. Krystyna Malińska, Politechnika Częstochowska

1. Szanse i zagrożenia finansowania projektów innowacyjnych ze środków UE. Jak uniknąć sporów z instytucjami wdrażającymi i jakie perspektywy finansowania ma w najbliższym czasie przed sobą branża biowęglaPaweł Zouner, adwokat, Kancelaria Prawna Zouner Legal

2. Przedsiębiorca Innowator. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i nauki w obszarze B+R+I i inwestycji, dr inż. Patryk Weisser, Instytut Inżynierii Procesowej i Środowiska w Opolu

Dyskusja

14:00 – 15:00 Lunch

15:00 Zakończenie konferencji

* Powyższy program jest uaktualniany o nowe zgłoszenia referatów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt z organizatorem:

 Maciej Kosiński
„Magazyn Biomasa”
tel. 792 122 038

m.kosinski@magazynbiomasa.pl

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE