Czy biowęgiel ma szansę jako potencjalny komponent nawozów organicznych? Aktualnie na świecie obserwuje się wzrost zapotrzebowania na żywność. Nie zawsze jest jednak możliwe zwiększenie powierzchni gruntów uprawnych. Z  tego powodu poszukuje się rozwiązań pozwalających na uzyskanie wyższych plonów z danej jednostki powierzchni.

Nawożenie jest procesem polegającym na dostarczeniu do gleby substancji, które pozwalają na poprawienie jej właściwości. Dotyczy to zwłaszcza zawartości i dostępności składników pokarmowych dla roślin oraz poprawienia  odczynu gleby. Przybierającymi na znaczeniu nawozami są te zawierające w swoim składzie biowęgiel.

Reklama

Zainteresowanie biowęglem wzrasta z uwagi na jego właściwości oraz możliwość wykorzystania w wielu dziedzinach,  takich jak rolnictwo, ochrona środowiska czy energetyka. Wykorzystując biowęgiel jako dodatkowy składnik nawozu, zwiększa się liczbę składników pokarmowych dostających się do gleby podczas procesu nawożenia.

Dotyczy to szczególnie węgla organicznego oraz szeregu makro- i mikroelementów. Ponadto wykorzystując biowęgiel  jako dodatek do nawozu, jakim jest kompost, można zmniejszyć emisję gazów powstających w wyniku rozkładu  tlenowego materii organicznej.

W ramach realizacji projektu „Badania nad innowacyjną formułą nawozów organicznych” wyprodukowano nawóz organiczny z dodatkiem biowęgla, a formą, w której występował, był pellet.

Celem projektu było wyprodukowanie nawozu, który będzie poprawiał właściwości gleby, zwiększając tym samym plon oraz ulepszając  jego jakość.

W trakcie realizacji prac wytypowano skład mieszanki nawozowej z uwzględnieniem preparatów  zawierających mikroorganizmy, algi lub ich ekstrakty oraz mikoryzy dla badanych gatunków roślin. Zasadniczym kierunkiem wykorzystania produktu jest realizacja celów nawozowych, m.in. w  uprawie warzyw, roślin polowych oraz roślin ozdobnych. Aktualnie prowadzone są również badania nad możliwością  wykorzystania go w procesie kompostowania oraz fermentacji metanowej.

Badania w Polsce i na świecie

Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej coraz większy nacisk kładziony jest na zrównoważoną gospodarkę,  w tym gospodarkę obiegu zamkniętego. Biowęgiel jest wykorzystywany w wielu dziedzinach, spośród których obok  energetyki wyróżnia się ochronę środowiska oraz rolnictwo.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. W internecie za darmo!

Tekst: Dr inż. Wojciech Czekała, inż. Aleksandra Jeżowska / Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Zdjęcie: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE