W marcu rząd przyjął projekt nowelizacji OZE. Do projektu Ustawy weszły dwie nowe definicje: biowęgiel oraz toryfikat.

Reklama

 

Tekst: Anna Rozkosz, CEO DAK GPS Sp. z o.o
Zdjęcie: pixabay.com

 

O ile ten drugi produkt przede wszystkim jest wykorzystywany na cele energetyczne, jego zastosowanie jest znane i  ugruntowane, a rynek optymistycznie się rozwija w Europie i na świecie, o tyle biowęgiel to bardzo interesujące rozwiązanie, którego zastosowanie wciąż odkrywamy. Oczywiście znane jest jego wykorzystanie w celach  energetycznych dające ogromne perspektywy i możliwości, szczególnie teraz, gdy przemysł zna jego definicję i  zaczyna się przekonywać do jego możliwości, a branża ma problem z dostępnością surowca.

 

Bardzo ważna jest rola biowęgla i zastosowanie w ochronie środowiska oraz w rolnictwie, jak wskazują badania, ten  temat cały czas się rozwija, dając wciąż nowe zastosowania.

Bardzo ważna jest jego rola i wykorzystanie w ochronie środowiska oraz w rolnictwie, jak wskazują badania, ten  temat cały czas się rozwija, dając wciąż nowe zastosowania.

 

Biowęgiel dla circular economy

Natomiast w perspektywie firmy DAK GPS oprócz tych wspomnianych i oczywistych już zastosowań chcemy wskazać bezpośrednio, że biowęgiel to doskonałe rozwiązanie dla circular economy (w gospodarce o obiegu zamkniętym) oraz  jako jedna z podstawowych technologii w rozwiązaniu bardzo ważnego sektora gospodarki, jakim jest  biogospodarka. Z oboma zaczynamy mierzyć się w naszym kraju. Oba modele są ze sobą bezpośrednio związane i  dają wymierne korzyści wszystkim zainteresowanym. Jest to bardzo obiecująca technologia w gospodarce o obiegu  zamkniętym.

Do tego stopnia, że DAK GPS zgłosił ją jako technologię referencyjną do zastosowania w GOZ w realiach  gospodarczych naszego kraju podczas konsultacji tzw. mapy GOZ, widząc dla swoich klientów nowe możliwości  biznesowe dla wielu sektorów.

 

Korzyści finansowe i ekologiczne

Wszystkie te zastosowania dają wymierne korzyści finansowe i ekologiczne, wysyłające nowy impuls dla inwestycji  oraz opracowania nowych produktów, ale przede wszystkim technologia produkcji biowęgla daje obiecujące  rozwiązania, dostarczając nowych narzędzi dla osiągnięcia efektu ekologicznego dla najbardziej wymagających sektorów – energetyki zawodowej, rolnictwa, produkcji biopaliw płynnych, zagospodarowania odpadów.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Magazyn Biomasa online!

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE