31 maja zakończyła się organizowana przez „Magazyn Biomasa” oraz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Opolu I Konferencja „Biowęgiel w Polsce: nauka, technologia, biznes”. Wydarzenie, w którym udział wzięło blisko 80 uczestników, pokazało pilną potrzebę regulacji w obszarze biowęgla, którego europejski i światowy rynek jest bardzo perspektywiczny zarówno w kontekście gospodarczym jak i środowiskowym.

Reklama

Majowa konferencja była pierwszym na taką skalę w Polsce wydarzeniem poświęconym biowęglowi – innowacyjnemu surowcowi powstającemu w procesie pirolizy biomasy, mającego wielorakie zastosowanie: w energetyce, rolnictwie, przemyśle, branży kosmetycznej, farmaceutycznej, a nawet spożywczej.

W konferencji udział wzięli pracownicy naukowi zajmujący się tematyką biowęgla, a także przedstawiciele przemysłu zainteresowani komercjalizacją technologii produkcji biowęgla oraz możliwymi zastosowaniami surowca. W Serocku nie zabrakło gości z zagranicy: Hansa Petera Schmidta z European Biochar Foundation, prof. Bruno Glassera z Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze oraz Edwarda Someusa  z Terra Humana Ltd.

Zaproszeni prelegenci omawiali europejskie i polskie badania nad biowęglem, prezentowali działające technologie produkcji biowęgla, wskazywali obszary zastosowania surowca i jego potencjał w kontekście odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami. Szczególnie dużo miejsca poświęcono prawnym i jakościowym wymaganiom wprowadzania surowca na rynek, wykorzystaniu biowęgla w rolnictwie, ogrodnictwie i rekultywacji, a także potencjałowi biowęgla w kontekście zagospodarowania odpadów, zwłaszcza osadów ściekowych. Zasygnalizowano także bardzo pilną potrzebę regulacji prawnych, począwszy od legalnej definicji biowęgla, która klasyfikowałaby go jako produkt lub odpad, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na kierunki rozwoju rynku.

Dyskusja i wymiana doświadczeń podczas konferencji wskazują, że badania nad biowęglem, śledzenie prac i osiągnięć światowych ośrodków badawczych i przemysłowych oraz monitorowanie kwestii legislacyjnych jest kluczowe dla rozwoju rynku biowęgla w Europie i w istotny sposób może wpłynąć na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Polską technologię przemysłowej produkcji biowęgla zaprezentował Jan Gładki z firmy FLUID S.A., natomiast o rozwiązaniach zagranicznych opowiadali prof. Bruno Glasser i Edward Somues.

Badania nad biowęglem wpisują się w założenia innowacyjnej gospodarki oraz zrównoważonej polityki środowiskowej. O możliwościach finansowania projektów biowęglowych podczas ostatniej sesji tematycznej  mówili przedstawiciele Krajowego Punktu Kontaktowego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Relacja z I Konferencji „Biowęgiel w Polsce: nauka, technologia, biznes” zostanie opublikowana w czerwcowym wydaniu „Magazynu Biomasa”.

Osoby zainteresowane otrzymaniem materiałów konferencyjnych proszone są o kontakt z redakcją: redakcja@magazynbiomasa.pl

Zdjęcia: Magazyn Biomasa

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE