Wsparcie dla biogazu i biometanu w Polsce

biogaz substrat

Projektując regulacje w zakresie odnawialnych źródeł energii wzięto pod uwagę zobowiązanie Polski do zwiększania udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto, wynikające z konieczności osiągnięcia celów klimatycznych. Stworzenie optymalnych regulacji prawnych, które stymulować będą stabilny rozwój sektora energetyki odnawialnej w horyzoncie długoterminowym jest niezmiernie istotne dla realizacji zobowiązań międzynarodowych w zakresie energetyki odnawialnej. W związku z powyższym przyjęte regulacje będą w…

czytaj więcej »

W 2025 roku moc zainstalowana OZE w Polsce wyniesie około 28 GW

OZE

W 2025 roku moc zainstalowana w Polsce we wszystkich technologiach odnawialnych źródeł energii wyniesie około 28 gigawatów, zaś pięć lat później powinna przekroczyć 50 gigawatów – ocenił w podczas zeszłotygodniowej konferencji w Katowicach wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska. Moc zainstalowana wszystkich technologii OZE przekroczyła w Polsce 18,7 GW Jak podała PAP, podczas konferencji poświęconej projektowi budowy na Śląsku fabryki ogniw akumulatorowych…

czytaj więcej »

Sejm przyjął nowelizację ustawy o OZE. Będą zmiany rozliczeń dla prosumentów

fotowoltaika UOKiK

Wprowadzenie net-billingu, czyli systemu wartościowego rozliczenia nadwyżki energii wyprodukowanej przez prosumenta, to najważniejsza zmiana w ramach nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Sejm przyjął ją ostatecznie 2 grudnia 2021 r. w wyniku odrzucenia weta Senatu. Ustawa trafia do podpisu Prezydenta RP. System net-billingu dla nowych prosumentów Wprowadzone rozwiązanie umożliwi dalszy, zrównoważony rozwój prosumentyzmu w Polsce. Mając na względzie prawa nabyte, dotychczasowi prosumenci…

czytaj więcej »

Jak finalnie zakończą się zmiany projektów nowelizacji ustawy o OZE?

zmiany ustawy o OZE

W ostatnim czasie temat proponowanych zmian w prawie dla prosumentów wzbudza dużo emocji w branży. Czy można było tego uniknąć? Zapewne tak, przepisy unijne mówią, że należy dokonać zmian systemu rozliczeń dla prosumentów, ale od początku 2024 roku. Wraz z postępem w każdej branży przepisy ulegają naturalnym zmianom. Jednakże atmosfera niepewności, jaka powstała wokół zmian projektów nowelizacji ustawy o OZE,…

czytaj więcej »

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o OZE

projekt nowelizacji ustawy o OZE

Nowelizacja ustawy o OZE z prezydenckim podpisem. Głównym celem ustawy jest ograniczenie obowiązków koncesyjnych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji. GDZIE KUPIĆ DOBRY PELLET? SPRAWDŹ NA NASZEJ MAPIE! Wiąże się to ze zmianą definicji małej instalacji. Ma to nastąpić przez podniesienie górnego progu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej z dotychczasowych 500 kW do 1 MW lub mocy osiągalnej cieplnej w…

czytaj więcej »