14 lipca weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, która w zasadniczym stopniu nowelizuje dotychczasowe zasady przeprowadzania aukcji OZE oraz wprowadza nowe instrumenty wsparcia dla biogazowni w postaci taryf gwarantowanych FIT oraz FIP. Ustawa wprowadza też nowe zasady dotyczące zasad kumulacji pomocy publicznej, a także nowe podejście do zagadnienia przeprowadzania modernizacji istniejących instalacji OZE.

Znowelizowana ustawa o OZE weszła w życie. Co zmienia?

W związku z powyższym właściciele instalacji biogazowych już od poniedziałku, 16 lipca, mogą składać indywidualnie stworzone deklaracje o zamiarze przystąpienia do taryfy FIT oraz FIP, natomiast wszystkie instalacje OZE mogą rozpoczynać postępowania prekwalifikacyjne na nowych zasadach, umożliwiających wzięcie udziału w aukcjach OZE.

Reklama

Sprawne przeprowadzenie tych postępowań z uwagi na wzmożone działania branży zajmie co najmniej 2 miesiące. Niedoszacowanie okresu potrzebnego na przygotowanie wszystkich kwestii formalnych może powodować negatywne konsekwencje dla prowadzonej działalności.

Zagadnienie to jest szczególnie ważne dla funkcjonujących instalacji wykorzystujących biogaz składowiskowy, gdyż z każdym dniem funkcjonowania w systemie certyfikatowym skraca się okres funkcjonowania w korzystniejszym finansowo systemie taryf gwarantowanych. Nowe zasady migracji zakładają bowiem, że łączny okres funkcjonowania instalacji w systemie wsparcia nie może przekroczyć 15 lat, niezależenie od wykorzystywanego instrumentu wsparcia.

Źródło: Michał Tarka BTK-Legal
Zdjęcie: shutterstock
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE