Nowelizacja ustawy o OZE już w drodze do Senatu!

Sejm przegłosował projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw  wraz z kilkoma dodatkowymi zmianami.

Większość parlamentarzystów zarówno opozycji, jak i partii rządzącej, poparła przyjęcie projektu nowelizacji w wersji rekomendowanej przez Komisję.
W kolejnym etapie procesu legislacyjnego projektem nowelizacji zajmie się Senat, który powinien podjąć decyzję w sprawie ustawy w maksymalnym terminie 30 dni od jej przekazania. Jeżeli zatem projekt zostałby przekazany mu w najbliższych dniach to termin ten przypadałby na wyznaczone w daniach 10 i 11 lipca posiedzenie Senatu.

O ile nie zostaną wprowadzone dodatkowe poprawki Senat skieruje ustawę do podpisu Prezydenta, który na decyzję będzie miał dodatkowe 21 dni. Powyższe oznacza, że aukcje mogłyby być już systematycznie organizowane na jesień 2018 r.
W tym kontekście Operator Systemu Aukcji OZE Sp. z o.o przypomina również o konieczności aktualizacji dokumentów inwestycyjno-budowalnych dostosowując je do nowych wymagań, a także przeprowadzenia nowych postępowań prekwalifikacyjnych umożliwiających skutecznie przygotowanie projektów do aukcji OZE albo instrumentów FIT i FIP.

Oprac. Redakcja

Zdj. Shutterstock