Nowelizacja ustawy o OZE w 2019 roku będzie skuteczną ochroną interesów wytwórców na regulowanym rynku OZE? Z końcem sierpnia zaczęły obowiązywać kolejne istotne zmiany. Przyjęte rozwiązania dotyczą zarówno instrumentu aukcyjnego, jak i komplementarnych instrumentów wsparcia w postaci FIT/FIP dedykowanych wyłącznie enumeratywnie wymienionym rodzajom OZE.

W tym zakresie należy więc wskazać podstawowe kierunki wprowadzanych zmian, które ukształtują zasady stosowania tych instrumentów w II połowie 2019 i 2020 r. A także zastanowić się nad skuteczną ochroną interesów wytwórców przygotowujących się do inwestycji w OZE.

Reklama

Najważniejsze zmiany w zakresie FIT/FIP

Nowelizacja ustawy o OZE rozszerza zakres przedmiotowy rodzajów instalacji OZE dopuszczonych do korzystania z instrumentów FIP/FIT. Do stosownego katalogu dodano w tym zakresie instalacje wykorzystujące biomasę jako kolejne stabilne i dość elastyczne źródło energii, które łatwo można dostosować do potrzeb energetycznych rynku. Co więcej, proponuje się również rozszerzenie poziomu mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji, które mogą korzystać z instrumentu FIP.

Dla instalacji wykorzystujących poszczególne kategorie biogazu oraz hydroenergię przedział ten podniesiono do poziomu 2,5 MW, natomiast dla instalacji biomasowych pozostawiono przy dotychczasowym poziomie 1 MW. Proponowane zmiany dotyczą również małych instalacji OZE, dla których zasugerowano podwyższoną stawkę 95 proc. ceny referencyjnej odpowiadającej właściwemu rodzajowi instalacji OZE. W nowelizacji ustawy o OZE zakłada się również wydłużenie maksymalnego okresu wsparcia, w którym może być realizowana 15-letnia sprzedaż energii elektrycznej w ramach instrumentu FIT bądź FIP aż do 30 czerwca 2039 r.


Wszystko, co musisz wiedzieć o OZE. Kliknij i sprawdź!


W nowelizacji jednoznacznie doprecyzowano też zasady sprzedaży energii elektrycznej w ramach FIP. Przyjęta metoda rozliczania polegać będzie na sprzedaży energii elektrycznej na rynku wybranemu podmiotowi pod warunkiem, że dokonuje zakupu energii elektrycznej na zasadach innych niż określone w art. 70c ust. 1-5 u.o.z.e. – tj. innej sprzedaży na podstawie standaryzowanej umowy ze sprzedawcą zobowiązanym. Oznacza to, że wytwórca może zawrzeć stosowną umowę sprzedaży energii elektrycznej na zasadach rynkowych z wybranym przez siebie podmiotem, w tym również z największymi spółkami obrotu dysponującymi statusem sprzedawcy zobowiązanego.

Zmiany w zakresie instrumentu aukcji OZE

Podstawowym celem wprowadzanych zmian jest umożliwienie skutecznego przeprowadzenia przez Prezesa URE kolejnych aukcji OZE zaplanowanych na 2019 r., a dedykowanych w szczególności instalacjom wiatrowym oraz fotowoltaicznym, a także dużym instalacjom wykorzystującym biomasę.

W aukcji OZE podstawową zmianą jest możliwość jednorazowej aktualizacji (korekta) złożonej oferty, na podstawie której wytwórca wygrał daną aukcję OZE. Zmiana oferty może polegać wyłącznie na ustaleniu nowego okresu lub ilości sprzedawanej energii elektrycznej – co umożliwia stworzenie nowego harmonogramu sprzedaży poszczególnej ilości tej energii w poszczególnych latach składających się na okres rozliczeniowy.


Nowelizacja ustawy o OZE – wszystko co musisz o niej wiedzieć 


Chodzi zatem o uwzględnienie ryzyka inwestorów związanego z trudnościami w zakresie precyzyjnego określenia pierwszego dnia sprzedaży energii elektrycznej w ramach aukcji OZE w kontekście długotrwałego procesu inwestycyjno-budowlanego. W tym zakresie ważne jest, że łączna ilość energii elektrycznej zaproponowanej do sprzedaży w ramach aukcji OZE nie może ulec zmianie, a dostosowaniu może podlegać wyłącznie podział tej energii na poszczególne lata.

Zastrzeżenie to jest ważne również z punktu widzenia drugiego z elementów oferty, który może podlegać aktualizacji, jakim jest moc zainstalowana elektryczna danej instalacji OZE, z tym że oprócz braku wpływu na łączną ilość sprzedawanej energii zmiana ta nie może również spowodować zmiany kwalifikacji koszyka aukcyjnego w zakresie do 1 MW oraz powyżej 1 MW. Przedmiotowa aktualizacja oferty może nastąpić najpóźniej w terminie 14 dni przed dniem pierwotnie wskazanego dnia pierwszej sprzedaży tej energii.

To tylko fragment artykułu. Cały znajdziesz w Magazynie Biomasa. Sprawdź:

Całe wydanie znajdziesz też tutaj.

Tekst: Marcin Trupkiewicz, Michał Tarka / Kancelaria Prawna TTW Legal
Zdjęcie: pixabay.com
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE