Wytwarzasz energię? Złóż oświadczenie

Urząd Regulacji Energetyki przypomina, że zgodnie z nowelizacją ustawy o OZE wytwórcy, którzy wytworzą po raz pierwszy energię elektryczną w instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja po 1 lipca, lecz przed 31 grudnia 2016 r., muszą złożyć oświadczenie. Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy, warunkiem umożliwiającym dokonywanie sprzedaży wytwarzanej energii jest złożenie przez wytwórcę oświadczenia, o którym mowa w art. 6 ust.…

czytaj więcej »

URE podał dane dot. energii z OZE za I półrocze 2016 r.

4,761 TWh energii, potwierdzonej wydaniem świadectw pochodzenia, wytworzono z instalacji OZE w pierwszej połowie 2016 roku – wynika z danych opublikowanych przez Urząd Regulacji Energetyki (URE). Najwięcej energii, potwierdzonej wydaniem świadectw pochodzenia, wyprodukowały elektrownie wiatrowe – 3,342 TWh. W całym 2015 roku wiatraki wytworzyły 10,536 TWh. Na drugim miejscu pod względem ilości wyprodukowanej energii znalazły się elektrownie na biomasę – 762…

czytaj więcej »

Kawka, Prosument i Ryś do wymiany

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wycofał się z finansowania prowadzonych przez siebie programów Kawka, Prosument i Ryś - poinformował WFOŚiGW w Gdańsku. Zamiast tego Fundusz planuje wprowadzić  jednolity i elastyczny mechanizm wsparcia. NFOŚiGW poinformował, że "dokonał przeglądu wspomnianych programów priorytetowych" , z czego wynika ich brak dostosowania do realnych potrzeb i uwarunkowań regionów. W związku z tym planowane…

czytaj więcej »

Ceny zielonych certyfikatów w górę

Po dwóch miesiącach spadków, ceny świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych zaczęły rosnąć. Producenci "zielonej" energii liczą, że teraz będzie tylko lepiej.  Przy dość wysokim wolumenie obrotu (124 tys. MWh) ceny zielonych certyfikatów notowanych na Towarowej Giełdzie Energii odbiły po 15 sesjach ciągłych spadków. We wtorek sprzedawane były po cenach od 72 do ponad 80 zł/MWh. Ostatecznie indeks ukształtował się na poziomie 77,79…

czytaj więcej »

Mniej CO2, więcej pieniędzy na środowisko

W latach 2010 -2014 Polska zredukowała emisję gazów cieplarnianych o blisko 30 mln to. Na koniec 2014 r wyniosła ona 38o mln ton.  W kraju więcej pieniędzy wydaje się również na ochronę środowiska. W 2014 r. były to 3 mld więcej w stosunku do 2010 r.    Dane pochodzą z opublikowanego raportu GUS "Polska w liczbach".  Według informacji w  2014 r. na ochronę…

czytaj więcej »