Energia wiatrowa zapewni 50 proc. zapotrzebowania Europy?

Krajowy Plan Odbudowy

Rozwój energetyki wiatrowej ma być jednym z fundamentów ożywienia gospodarczego Europy. Tak wynika z propozycji strategii naprawczej przedstawionej przez Komisję Europejską. Unia Europejska chce, by wiatr dawał połowę europejskiej energii elektrycznej do 2050 r.


REKLAMA


Obok wiatru wskazano też na konieczność rozwijania m.in. energetyki słonecznej i technologii zielonego wodoru.

– Z zadowoleniem przyjmujemy fakt, że kolejny dokument strategiczny na szczeblu unijnym kładzie nacisk na zieloną i sprawiedliwą transformację europejskiej gospodarki. Postawienie akcentu na rozwój energetyki odnawialnej, w tym wiatrowej jako jeden z fundamentów ożywienia gospodarczego po pandemii koronawirusa daje nadzieję na odblokowanie barier administracyjnych hamujących rozwój tej technologii w Polsce. Jeśli zostanie złagodzona zasada minimalnej odległości farm wiatrowych od zabudowań, to będzie to oznaczało dodatkowe inwestycje warte 70-80 mld zł i ponad 40 tys. nowych miejsc pracy – zauważa Kamila Tarnacka, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Przedstawiona 27 maja strategia naprawcza obejmuje dwa elementy: nowy budżet unijny na lata 2021 -2027 i fundusz naprawczy na łączną kwotę 1,85 mld euro.

Obszary działania:

Fundusz naprawczy „Next Generation EU” – 750 mld euro

W tym:

  1. 560 mld euro – Instrument na rzecz odbudowy i zwiększenia odporności gospodarek

(Recovery & Resilience Instrument)

  • 310 mld euro – w formie dotacji
  • 250 mld euro – w formie pożyczek

Instrument ma zapewnić finansowanie inwestycji i reform nakierowanych na transformację gospodarki w kierunku niskoemisyjnym, cyfryzację i zwiększenie odporności gospodarek krajów UE. Państwa członkowskie będą musiały opracować własne plany naprawy biorąc pod uwagę wskazane priorytety określone w Krajowych Planach na rzecz Energii i Klimatu do 2030 r.

  1. 190 mld euro – dodatkowe środki w ramach budżetu UE (dotacje i pożyczki), w tym:
  • 32,5 mld euro – na Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który ma wesprzeć

społeczno-gospodarcze przemiany związane z przejściem na gospodarkę neutralną dla klimatu

  • 15 mld euro – na nowy instrument wspierający inwestycje strategiczne w UE, który ma wesprzeć rozwój kluczowych technologii odnawialnych źródeł energii i związanych z nimi łańcuchów dostaw. Celem jest zwiększenie odporności na zakłócenia w ramach globalnych łańcuchach dostaw i zwiększenie autonomii gospodarki europejskiej.
  • 13,5 mld euro – na unijny program badań i innowacji oparty na dotacjach Horizon Europe

Unijny budżet na lata 2021-2027 o wartości 1,1 mld euro

To 10 proc. więcej (w wartościach nominalnych) niż budżet na lata 2013 -2020.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:


Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

This post is also available in: polski

bem