4,761 TWh energii, potwierdzonej wydaniem świadectw pochodzenia, wytworzono z instalacji OZE w pierwszej połowie 2016 roku – wynika z danych opublikowanych przez Urząd Regulacji Energetyki (URE).

Reklama

Najwięcej energii, potwierdzonej wydaniem świadectw pochodzenia, wyprodukowały elektrownie wiatrowe – 3,342 TWh. W całym 2015 roku wiatraki wytworzyły 10,536 TWh. Na drugim miejscu pod względem ilości wyprodukowanej energii znalazły się elektrownie na biomasę – 762 GWh (4,49 TWh w 2015 r.), następnie biogazownie – 230 GWh (873 GWh w 2015 r.), energetyka wodna – 220 GWh (1,8 TWh w 2015 r.), współspalanie – 198 GWh (4,1 TWh w 2015 r.), elektrownie słoneczne – niecałe 8,5 GWh (40,8 GWh w 2015 r.).

W sumie w pierwszej połowie roku instalacje OZE wyprodukowały 4,761 TWh. W całym roku 2015 było 21,89 TWh, a w 2014 – 19,7 TWh. Dodatkowo w toku są jeszcze wnioski o wydanie świadectw pochodzenia za energię o wolumenie 2,493 TWh. URE podkreśla, że dane te mogą ulec zmianie, ponieważ sytuacja na rynku OZE może zostać oceniona na podstawie wydanych świadectw pochodzenia dopiero po opublikowaniu pełnych danych za dany rok kalendarzowy, co uwzględniając obowiązujące regulacje prawne, może nastąpić nie wcześniej niż po zakończeniu I kwartału 2017 roku. Przedstawiane przez URE dane dotyczą wyłącznie tej części wytworzonej energii elektrycznej, na którą zostały już wydane świadectwa pochodzenia – nie jest to natomiast ilość energii wytworzona w danym okresie danego roku.

Źródło: reo.pl

Zdjęcie: pixabay.com

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE